ARO
Chirurgie
Interna
Neurologie
ORL
Oční
Psychiatrie
 
Dermatovenerologie
Lékařská kosmetika
Fyziatrie a léčebná rehabilitace
Psychologie
Stomatologie
Praktický lékař
Nemoci z povolání
Přezkumná komise
Endokrinologie
 
Centrální odběr krve a EKG
Klinické laboratoře
Radiodiagnostika
Lékárna
 
 
 
   

Anesteziologicko resuscitační oddělení

 
   
Primářka: plk. MUDr. Hana Karaová
Zástupce primáře: MUDr. Eva Kovářová
Lékaři oddělení:  MUDr. Michaela Hebronová
  MUDr. Marian Hianik
  MUDr. Jan Peřina
  MUDr. Pavel Zrnečko
Vrchní sestra: Jana Kadlcová
 
 

Anesteziologicko-resuscitační oddělení poskytuje především anestezie jak v celkovém, tak i místním znecitlivění. Naši činnost provádíme na operačních sálech chirurgického, krčního a očního oddělení. Všechna pracoviště jsou vybavena spolehlivými, moderními a hlavně bezpečnými přístroji, které odpovídají všem současným evropským standardům.

Součástí oddělení je i anesteziologická ambulance, kde jsou vyšetřování a připravováni k operačním výkonům pacienti s komplikujícím onemocněním. Ambulance má ordinační hodiny v úterý od 7:30
do 8:30 hod. .

Naše oddělení zatím nemá vlastní lůžkovou stanici, proto se podílíme na pooperační a resuscitační péči konsiliárně na jednotkách intenzivní péče, které jsou vybaveny přístroji pro umělou plícní ventilaci a dalšími resuscitačními přístroji.

 
 
KONTAKTY:  
Primářka: 973 445 600
e-mail: hkaraova@vnbrno.cz
   
Ambulance: 973 445 624
   
Fax cestou sekretariátu nemocnice: 973 445 611
   
Pacienti Odborníci Pracoviště
Úvod O nás Kultura Zelená cesta Prevence Kvalita Plánek
nemocnice
Kontakty Zaměstnanci