Práva pacientů
Vnitřní řád
Informace pro pacienty
Informovaný souhlas
Spokojenost pacientů
Podání a vyřízení žádostí
o poskytnutí informací
Pohotovost - LPS
Služby v areálu
Regulační poplatky
Ceník služeb
Sociální služby
Informace pro návštěvníky
Rádce pacienta
Ochrana osobních
údajů-GDPR
 
 
 
   

Ochrana osobních údajú - GDPR

 
   

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a jejich volném pohybu (GDPR), jmenoval od 1. 5. 2018 ředitel Vojenské nemocnice Brno pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer).

 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
mjr. Ing. Miroslav TOMAŠOVIČ
Tel: +420 973 445 649
Mob: +420 728 136 715
e-mail:
poverenec@vnbrno.cz
 
Informace pro pacienty VN Brno o zpracování jejich osobních údajů.
 
Informace pro pacienty VN Brno o zpracování jejich osobních údajů (lékárna).
 
 
   
Pacienti Odborníci Pracoviště
Úvod O nás Kultura Zelená cesta Prevence Kvalita Plánek
nemocnice
Kontakty Zaměstnanci