Práva pacientů
Vnitřní řád
Informace pro pacienty
Informovaný souhlas
Spokojenost pacientů
Podání a vyřízení žádostí
o poskytnutí informací
Pohotovost - LPS
Služby v areálu
Regulační poplatky
Ceník služeb
Sociální služby
Informace pro návštěvníky
Rádce pacienta
Ochrana osobních
údajů-GDPR
 
 
 
 
   

Přehled zdravotních služeb, u nichž
je vyžadován písemný informovaný souhlas

 
   

Obor

Název služby
Společné ambulantní ošetření
  hospitalizace
  se zdravotním výkonem (obecně)
   
RTG vyšetření (obecně)
  aplikace jódové kontrastní látky
  CT vyšetření
   
ARO anesteziologický výkon
   
Chirurgie operační výkon
   
Interna punkce hrudní
  punkce břišní
  provedení PEG
  dobutaminové zátěžové echokardiografické vyšetření
  provedení elektrické kardioverze
  zavedení kardiostimulátoru
  vyšetření esofagogastroduodenoskopie
  vyšetření transesofageální kardiografie
   
Neurologie punkce lumbální
   
Oční antiglaukomová operace
  operace šedého zákalu
  vyšetření fluorescenční angiografie
   
Psychologie s psychologickým vyšetřením
   
Psychiatrie antabusová léčba
  elektrokonvulzivní terapie (EKT)
   
Kožní provedení invazivního výkonu  (elize, kryalizace, abraze, sklerotizace…)
  aplikace laseru LIGHTV
  aplikace pulzního diodového laseru
  aplikace preparátu s obsahem Clostridium botulinum toxinu pro dočasnou redukci vrásek
  provedení chemického peelingu
   
ORL operační výkon
   
Stomatologie extrakce zubu
  frenulektomie
  bělení zubů
   
   
 
   
Pacienti Odborníci Pracoviště
Úvod O nás Kultura Zelená cesta Prevence Kvalita Plánek
nemocnice
Kontakty Zaměstnanci