ARO
Chirurgie
Interna
Neurologie
ORL
Oční
Psychiatrie
 
Dermatovenerologie
Lékařská kosmetika
Fyziatrie a léčebná rehabilitace
Psychologie
Stomatologie
Praktický lékař
Nemoci z povolání
Přezkumná komise
Endokrinologie
 
Centrální odběr krve a EKG
Klinické laboratoře
Radiodiagnostika
Lékárna
 
 
 
   

Interní oddělení

 
   
Primář: pplk. MUDr. Stanislav Mihola
Zástupce primáře: pplk. MUDr. Tomáš Kara
   
Lékaři oddělení:  MUDr. Martina Coufalová
  kpt. MUDr. Přemysl Domkář
  MUDr. Peter Hegyi
  MUDr. Martin Hofírek
  kpt. MUDr. Václav Hojdekr
  MUDr. Marian Hudák
  MUDr. Klaudia Hudáková
  MUDr. Eva Hošťáková
  MUDr. Kateřina Kácalová
  MUDr. Markéta Kobzová
  MUDr. Jolana Konrádová
  MUDr. Oľga Kopilcová
  MUDr. Sylva Koudelková
  MUDr. Eva Lodrová
  MUDr. Zoriana Lytvyn
  MUDr. Lucie Mičulková
  MUDr. Roman Miklík
  MUDr. Eva Mosterová
  MUDr. Věra Mottlová
  MUDr. Pavel Nedorost
  MUDr. Lenka Nováková
  MUDr. Ondřej Pokorný
  MUDr. Pavel Polák
  MUDr. Miloslav Polívka
  MUDr. Martina Procházková
  MUDr. Zdeňka Říhová
  MUDr. Petr Slabý
  MUDr. Peter Šandor
  MUDr. David Štěpek
  mjr. MUDr. Tereza Šťastová
  MUDr. Tereza Štorková
  MUDr. Tereza Třetinová
  MUDr. Jan Ulbrych
  MUDr. Emanuel Vychodil
  MUDr. Karolína Zavadilová
   
Vrchní sestra: Petra Rusňáková
 

Ambulance a ambulantní doba:

Ambulance 1 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
8:00 - 15:00 Dr. Konrádová Dr. Konrádová Dr. Konrádová Dr. Konrádová Dr. Konrádová
           
Ambulance 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
8:00 - 15:00 Dr. Mičulková Dr. Ulbrych
7:30 - 13:00
Dr. Mičulková Dr. Mičulková Dr. Polák
hematol.
13:30 - 14:30   Dr. Prokopová      
           
Ambulance 3 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
8:00 - 12:00 Dr. Štěpek
gastroenter.
Dr. Mičulková Dr. Miklík
kardiol.
Dr. Lodrová
gastroenter.
Dr. Říhová
diabet.
12:00 - 15:00 Dr. Mihola Dr. Mičulková Dr. Miklík
kardiol.
   
           
Ambulance 4 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
8:00 - 14:00 Dr. Mottlová
hematol.
Dr. Mottlová
hematol.
Dr Vychodil
8:00 - 11:00
Dr. Mottlová
hematol.
Dr. Mottlová
hematol.
12:00 - 15:00     Dr. Slabý
kardiol.
   
           
Ambulance 5 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
8:00-12:00 Dr. Šándor
kardiol.
Dr. Hegyi
gastroenter.
Dr. Macek Dr. Hošťáková
diabet.
Dr. Lodrová
gastroenter.
12:00-15:00 Dr. Šándor
kardiol.
Dr. Kara   Dr. Hošťáková
diabet.
 
           
Ambulance 6 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
8:00-15:00 Dr. Hošťáková
diabet.
Dr. Mosterová     Dr. Mosterová
13:30-14:30     Dr. Prokopová    
           
ECHO Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Holter/Tonoport 8:00-10:00 8:00-10:00 8:00-10:00 8:00-10:00 8:00-10:00
8:00-12:00 Dr. Mihola Dr. Šándor Dr. Šándor Dr. Miklík Dr. Mihola
12:00-15:00 Dr. Slabý Dr. Šándor Dr. Šándor Dr. Miklík  
 
 

Interní oddělení VN Brno zajišťuje   akutní léčebnou  péči  v oboru vnitřního lékařství  pro vojáky z povolání a jejich  rodinné příslušníky , dále  pro vojenské veterány   a pro civilní obyvatele  Brna IV
a části  Brna sever   cca 100 000  obyvatel. 

Dne 20.října 2006 získalo vnitřní oddělení od Ministerstva zdravotnictví ČR akreditaci k uskutečňování vzdělávacích programů.


Spektrum diagnostických a léčebných výkonů  poskytovaných na interním oddělení

Kardiologie:
diagnostika a   léčení pacientů s ISCHS  a srdečním selhání,  diagnostiky srdečních vad
a poruch srdečního rytmu. Ve spolupráci s I. Interní klinikou FN U Sv. Anny invazivní diagnostika  a léčba akutních koronárních syndromů. Ve  spolupráci s CTKCH  zabezpečujeme léčbu  srdečních vad a ISCHS. Interní oddělení je jedno z center zaražených do  Euro Heart Survey

Gastroenterologie a hepatologie : diagnostika   a léčba   onemocnění  zažívacího traktu , jater a  slinivky .Diagnostika  tumorů GIT, Interní oddělení je jedno z center  zařazeních  do programu primární a sekundární prevence kolorektálního  karcinomu v ČR.

Diabetologie:diagnostika  a léčba  všech typů diabetu včetně intenzifikovaných režimů

Léčba  poruch výživy.Specializovaná obezitologická ambulance.

Ambulance  pro léčbu poruch nutrice ( zatím v rámci gastroenterologické ambulance ).

Hematologie:  zajištuje  diagnostiku a  léčbu hematologických nemocných kromě onkohematologie .

Onkologie a onkologický stacionář zajišťuje  kompletní   onkologickou péči o pacienty  se solidním tumorem zažívacího traktu a prsu. Onkologický stacionář umožňuje  ambulantní podávání  onkologické terapie  pacientům  naší  nemocnice.

JIP:  poskytuje vysoce specializovanou péči o nemocné s akutním ohrožením života  je vybavena  nejmodernější  technikou zajišťující monitorování a léčení kriticky nemocných  pacientů.

Vedoucí lékař: pplk. MUDr. Tomáš Kara
Staniční sestra: Bc. Ivana Dvořáčková

Odd.A   21 lůžek umožňující  telemetrické   monitorování  pacientů   diagnostika  léčba interních onemocnění se zaměřením  na kardiovaskulární onemocnění.
Na stanici je k dispozici jeden nadstandardní pokoj.

Vedoucí lékař: MUDr. Petr Slabý
Staniční sestra: Hana Hanáková, DiS.

Odd.B  23 lůžek  diagnostika  a  léčba interních onemocnění se zaměřením  na  gastroenterologii , diabetologii  hematologii.
Na stanici jsou k dispozici dva nadstandardní pokoje.

Vedoucí lékař: mjr. MUDr. Tereza Šťastová
Staniční sestra: Bohumila Kořínková

Odd.C   23 lůžek diagnostika  a léčba  interních  onemocnění se zaměřením na všeobecnou internu.
Na stanici jsou k dispozici dva nadstandardní pokoje.

Vedoucí lékař: MUDr. Martina Coufalová
Staniční sestra: Vendula Hrdličková, DiS.

Na všech stanicích interního oddělení je možné telemetricky monitorovat  pacienty s poruchou srdečního rytmu.

Na interním oddělení jsou k dispozici nadstandardní pokoje za cenu 600 Kč/den.

Ambulance
Akutní  přijmová ambulance , všeobecné interní  ambulance , kardiologická  ambulance, gastroenterologická ambulance , diabetologická  ambulance , hematologická ambulance.

Staniční sestra: Miriam Čejková

Onkologická ambulance  a stacionář

Vedoucí lékař: MUDr. Lenka Nováková
Sestra: Vladimíra Mašková

Holter + ECHO

Sestra: Dušan Antoš, DiS.

Funkční diagnostika

Vedoucí lékař: MUDr. Miloslav Polívka
Sestra: Jana Kadrmanová

Endoskopie

Vedoucí lékař: MUDr. Peter Hegyi
Sestry: Ludmila  Vižďová
  Monika Truksová
  Lenka Kubičíková
 
 
KONTAKTY:  
Kancelář: 973 445 622
Fax: 973 445 418
e-mail: interna@vnbrno.cz
   
Vrchní sestra: 973 445 529
   
Ambulance: 973 445 424
   
Interní akutní příjmová ambulance 973 445 494
   
JIP: 973 445 540
   
Stanice A: 973 445 617
   
Stanice B: 973 445 414
   
Stanice C: 973 445 480
   
Onkologická ambulance: 973 445 659
   
Holter + ECHO: 973 445 471
   
Funkční diagnostika: 973 445 411
   
Endoskopie: 973 445 520
   
Pacienti Odborníci Pracoviště
Úvod O nás Kultura Zelená cesta Prevence Kvalita Plánek
nemocnice
Kontakty Zaměstnanci