ARO
Chirurgie
Interna
Neurologie
ORL
Oční
Psychiatrie
 
Dermatovenerologie
Lékařská kosmetika
Fyziatrie a léčebná rehabilitace
Psychologie
Stomatologie
Praktický lékař
Nemoci z povolání
Přezkumná komise
Endokrinologie
 
Centrální odběr krve a EKG
Klinické laboratoře
Radiodiagnostika
Lékárna
 
 
 
   

Lékárna - oddělení farmacie
a zdravotnické techniky

 
   
Vedoucí oddělení: mjr. PharmDr. Michal Mlčoch
Zástupce: pplk. Mgr. Ivana Pytelová
Farmaceuti: Mgr. Kateřina Hermanová
 

Mgr. Jan Sládek

  PharmDr. Karla Šimíčková
Vrchní farmaceutická asistentka: Vladimíra Kolářová
Biomedicínský inženýr: npor. Ing. Jiřina Valkovičová
Vedoucí skladu zdravotnického materiálu: Mária Štursová
Kancelář /ekonomka/: Ivana Skoupá
 

Otevírací doba:

  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
  7:00 - 16:30 7:00 - 16:30 7:00 - 16:30 7:00 - 16:30 7:00 - 16:30
 

Oddělení farmacie a zdravotnické techniky v sobě zahrnuje nemocniční lékárnu s výdejnou pro veřejnost, sklad zdravotnického materiálu a revizně technický úsek.

Nemocniční lékárna a sklad zdravotnického materiálu zásobují všechna odborná oddělení nemocnice  požadovaným sortimentem léků, zdravotnického materiálu, laboratorních chemikálií  , medicinálních  plynů, nástrojů, lékařských přístrojů a zdravotnickou technikou.

Pro jednotlivá oddělení a výdejnu léčiv připravují individuálně vyráběné léčivé přípravky. Nemocniční lékárna i sklad zdravotnického materiálu se podílejí na výběrových řízeních a elektronických aukcích při nákupu léčiv a zdravotnického materiálu.

Revizně technický úsek  se stará o provoz všech zdravotnických přístrojů a techniky od jejich nákupu až po vyřazení.  Zabezpečuje  ošetřování, revize, opravy, bezpečnostně technické prohlídky i proškolování obsluh. V působnosti revizně technického úseku je rovněž provoz rozvodů medicinálních plynů a vakua. Při zadávání výběrových řízení se podílí na zpracovávání technických parametrů soutěžené zdravotnické techniky.

Výdejna léčiv pro veřejnost zabezpečuje široký sortiment léků vydávaných na recepty, bohatou škálu volně prodejných přípravků i základní sortiment zdravotnických pomůcek. Přípravky, které nejsou k dispozici lze nejpozději do druhého dne objednat. Snahou je při výdeji podávat co nejkvalitnější informace o vydávaných přípravcích, jejich způsobu užívání, nežádoucích účincích a interakcích jak lékových, tak potravinových. Při výběru volně prodejných přípravků rádi poradíme a snažíme se o udržování příznivých cen. Přijímáme i elektronické recepty.

 
 
KONTAKTY:  
Vedoucí oddělení: 973 445 543
e-mail: mmlcoch@vnbrno.cz
   
Lékárna pro veřejnost: 973 445 553
   
Sklad zdravotnického materiálu: 973 445 566
   
Revizně technický úsek: 973 445 465
   
Biomedicínský inženýr: 973 445 690
e-mail: jvalkovicova@vnbrno.cz
   
Kancelář (i fax): 973 445 635
   
Pacienti Odborníci Pracoviště
Úvod O nás Kultura Zelená cesta Prevence Kvalita Plánek
nemocnice
Kontakty Zaměstnanci