ARO
Chirurgie
Interna
Neurologie
ORL
Oční
Psychiatrie
 
Dermatovenerologie
Lékařská kosmetika
Fyziatrie a léčebná rehabilitace
Psychologie
Stomatologie
Praktický lékař
Nemoci z povolání
Přezkumná komise
Endokrinologie
 
Centrální odběr krve a EKG
Klinické laboratoře
Radiodiagnostika
Lékárna
 
 
 
   

Pracoviště nemocí z povolání

 
   
Lékařka:  MUDr. Dagmar Kadlecová
Všeobecná sestra: Lenka Ondráčková
 
 

Ambulantní pracoviště zajišťuje komplexní pracovně-lékařskou péči pro příslušníky Armády České republiky a civilních pracovníků organizací, jejichž zřizovatelem je ministerstvo obrany. Specializuje se na vyšetření zaměstnanců pracujících ve významně rizikovém pracovním prostředí včetně hodnocení zvláštní zdravotní způsobilosti (hasiči, pyrotechnici). V rámci vstupních či periodických zdravotních prohlídek hodnotí jejich zdravotní stav a způsobilost vykonávat tyto rizikové práce v souladu s platnou legislativou.
Cestou pracoviště je možné vyšetřit pracovníky resortu ministerstva obrany s podezřením na nemoc z povolání. Definitivní posouzení a přiznání nemoci z povolání je plně v kompetenci oddělení nemocí z povolání Ústřední vojenské nemocnice Praha, které je jediným hlásícím střediskem pro resort. Důležitou náplní práce je provádění zdravotních vyšetření vojáků před vysláním do zahraničních misí (Afganistan, Mali) či na dlouhodobé zahraniční pracovní pobyty v rámci struktur NATO, Evropské unie či OSN.

 
 
KONTAKTY:  
Lékařka: 973 445 404
e-mail: dkadlecova@vnbrno.cz
   
Sestra: 973 445 621
e-mail: onzp@vnbrno.cz
   
Fax: 973 445 643
   
Pacienti Odborníci Pracoviště
Úvod O nás Kultura Zelená cesta Prevence Kvalita Plánek
nemocnice
Kontakty Zaměstnanci