ARO
Chirurgie
Interna
Neurologie
ORL
Oční
Psychiatrie
 
Dermatovenerologie
Lékařská kosmetika
Fyziatrie a léčebná rehabilitace
Psychologie
Stomatologie
Praktický lékař
Nemoci z povolání
Přezkumná komise
Endokrinologie
 
Centrální odběr krve a EKG
Klinické laboratoře
Radiodiagnostika
Lékárna
 
 
 
   

Neurologické oddělení

 
   
Primářka: MUDr. Petra Mištríková
Zástupce primáře: MUDr. Miroslava Kostelníková
Lékaři oddělení: MUDr. Jiří Stehlík
  MUDr. Vladimír Pančocha
  MUDr. Stanislava Tokárová
  MUDr. Roman Kašparovský
  MUDr. Adam Bystroň
  MUDr. Jana Puklová
  MUDr. Kateřina Pitrochová
Vrchní sestra:

Bc. Jana Musilová

 
Pro pacienty naší neurologické ambulance nabízíme možnost e-mailové konzultace při změně zdravotního stavu nebo problémech s užívaným lékem.
Pište na adresu:
neu.amb@vnbrno.cz
Do předmětu zprávy uveďte jméno lékaře, ke kterému chodíte.
 
 

Ambulance a ambulantní doba:

  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
  7:30 - 12:00
12:30 - 15:00
7:30 - 12:00
12:30 - 15:00
7:30 - 12:00
12:30 - 15:00
7:30 - 12:00
12:30 - 15:00
7:30 - 12:00
12:30 - 15:00
 
Sestry:

Romana Trnečková, Miroslava Wondrová

Ambulance neurologického oddělení je situována v 1. patře budovy C.

Prostorově je členěna do 3 ambulancí, dle rozvrhu zde pracují 2-3 lékaři, kteří poskytují plánovanou
i akutní ambulantní péči v celém spektru neurologie dospělých.

Objednávky lze provést osobně nebo na telefonním čísle 973 445 460.

U pacientů. Kteří k námi nebyli pozváni na kontrolu  trváme na doporučení k vyšetření praktickým nebo jiným specializovaným lékařem. 
Pořadí pacientů  určuje ambulantní lékař, časové objednávky jsou orientační a jsou doporučeným časem příchodu do čekárny. Každý pacient se při příchodu do čekárny ohlásí sestře.

V diagnostice neurologických onemocnění využíváme RTG a CT diagnostiku ve Vojenské nemocnice, MRI diagnostiku na smluvních pracovištích. Stejně jako radioizotopová vyšetření.
Laboratorní vyšetření na oddělení klinických laboratoří VN Brno a smluvních partnerů. EEG a EMG diagnostiku prostřednictvím vlastní neurofysiologické laboratoře a při potřebě specializovaných vyšetření využíváme EMG laboratoř polikliniky prof. Kropáče v Brně nebo či EMG laboratoř FN Brno. V případě indikací chirurgických či neurochirurgických operací využíváme zčásti služeb chirurgického oddělení VN Brno, zejména však spolupracujeme neurochirurgickými klinikami FN Brno a FN u Sv. Anny (případně zajišťujeme kontakt na mimobrněnská pracoviště). Stále častěji využíváme léčbu
na oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie Nemocnice Na Homolce Praha.

 
 

Akreditace


Dne 21.ledna 2009 získalo neurologické oddělení od Ministerstva zdravotnictví ČR akreditaci k uskutečňování vzdělávacího programu. Zájemci se mohou hlásit u primáře oddělení nebo na ředitelství nemocnice.

 
 

Standardní lůžkové oddělení

Staniční sestra: Monika Marková DiS.

Lůžkové oddělení s počtem 22 lůžek je členěno do 2-4 lůžkových pokojů, prošlo významnou rekonstrukcí. K dispozici je 1 pokoj a nadstandardním vybavením – TV, rozhlasem, CD, telefonní linkou, vlastním WC, sprchovým koutem. Cena nadstandardního pokoje je 500 Kč/den.

Návštěvní doba:

v pracovních dnech 15:00 - 17:00 hodin
ve dnech prac. volna 14:00 - 16:00 hodin
 
 

Jednotka intenzivní péče

Vedoucí lékař: MUDr. Roman Kašparovský
Staniční sestra: Ivana Galanská

Jednotka intenzivní péče je vybavena 5 moderními lůžky, monitorovacím systémem s možnostmi sledovat základní vitální funkce, s rozšířenými možnostmi sledování u 2 lůžek. Dále můžeme podrobně sledovat funkce ventilovaných pacientů, monitorování EEG. Funkčně je JIP neurologického oddělení profilována především jako iktová jednotka – péče o pacienty s akutní CMP, dále jako všeobecná neurologická JIP – péče o pacienty s kritickou svalovou slabostí a dechovou nedostatečností, pacienty s nitrolebním přetlakem před či po neurochirurgickém zákroku.

Léčbu akutní mozkové příhody systémovou trombolýzou provádíme od roku 2006, u vybraných pacientů splňujících kriteria pro podání léčby se nitrožilně podaným lékem uvolňuje uzávěr tepny mozku a tím se zabrání odumření mozkové tkáně a ochrnutí. Zásadním požadavkem pro podání léčby je včasné přijetí pacienta – nejlépe do 60 – 90 minut od vzniku příznaků mozkové příhody a podání látky do 4,5 hod od vzniku.

Z důvodů ochrany pacientů před infekcí je regulována doba návštěv  po předchozí domluvě a podle rozhodnutí vedoucího lékaře JIP či službu majícího lékaře.

 
 

EEG a EMG laboratoř

Sestry: Jitka Stehlíková, Iveta Vencálková

Obě laboratoře jsou situovány v 1. patře budovy C, v rámci EMG laboratoře provádíme i vyšetřování evokovaných potenciálů – VEP, BAEP a MEP.

provozní doba:  Pondělí – Pátek   7:30-12:00 a 12:30 – 14:30

Objednávky vyšetření EEG a EMG na telefonech 973 445 444 nebo 973 445 408.

 
 
KONTAKTY:  
Kancelář: 973 445 455
Fax: 545 571 071
e-mail: neurologie@vnbrno.cz
   
Primářka: 973 445 572
e-mail: pmistrikova@vnbrno.cz
   
Vrchní sestra: 973 445 403
  jmusilova@vnbrno.cz
   
Ambulance: 973 445 460
   
JIP: 973 445 662
   
Lůžkové oddělení: 973 445 560
   
Pacienti Odborníci Pracoviště
Úvod O nás Kultura Zelená cesta Prevence Kvalita Plánek
nemocnice
Kontakty Zaměstnanci