ARO
Chirurgie
Interna
Neurologie
ORL
Oční
Psychiatrie
 
Dermatovenerologie
Lékařská kosmetika
Fyziatrie a léčebná rehabilitace
Psychologie
Stomatologie
Praktický lékař
Nemoci z povolání
Přezkumná komise
Endokrinologie
 
Centrální odběr krve a EKG
Klinické laboratoře
Radiodiagnostika
Lékárna
 
 
 
   

Oddělení klinických laboratoří

 
   
Primář: RNDr. František Šprta
Lékař biochemik: MUDr. Pavlína Prokopová
Mikrobiologie: MUDr. Martina Macháčková
  RNDr. Vrbová Hana
  Mgr. Jitka Makovcová, PhD.
Hematologie: MUDr. Věra Mottlová
  RNDr. Soňa Vytisková PhD.
Vedoucí laborantka: Iveta Klusková
 
 

Oddělení klinických laboratoří (OKL) VN Brno představuje integrovanou laboratoř tvořenou 3 základními obory: biochemií, hematologií a mikrobiologií. Každý úsek má svého odborného garanta, kterým je lékař s odpovídající kvalifikací.

OKL zajišťuje vyšetřování biologického materiálu nejenom pro nemocné lůžkových a ambulantních oddělení VN, ale i pro lékaře resortu ministerstva vnitra a lékaře spádového území. Pro spolupracující externí lékaře poskytujeme odběrové soupravy a zajišťujeme svoz materiálu (dopravní skupina VN). OKL provádí široké spektrum laboratorních vyšetření biochemických, hematologických, včetně vyšetření předtransfúzních, imunologických, mikrobiologických, virologických i toxikologických.

 

Veškeré údaje o OKL Vojenské nemocnice Brno jsou součástí dokumentu
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA.


Žádanka o laboratorní vyšetření - biochemie a hematologie

Žádanka o laboratorní vyšetření - mikrobiologie

 
Oddělení klinických laboratoří úspěšně splnilo podmínky Auditu I pro tyto registrované odbornosti:

801 - Pracoviště klinické biochemie
802 - Pracoviště lékařské mikrobiologie
818 - Laboratoř hematologická



Oddělení klinických laboratoří úspěšně splnilo podmínky Auditu II



Osvědčení o registraci


 
 
KONTAKTY:  
Primář: 973 445 443
e-mail: fsprta@vnbrno.cz
   
Vedoucí laborantka: 973 445 448
e-mail: ikluskova@vnbrno.cz
   
Laboratoř biochemie: 973 445 574
   
Laboratoř hematologie: 973 445 512
   
Laboratoř mikrobiologie: 973 445 436-7
   
Fax cestou sekretariátu nemocnice: 973 445 611
   
Pacienti Odborníci Pracoviště
Úvod O nás Kultura Zelená cesta Prevence Kvalita Plánek
nemocnice
Kontakty Zaměstnanci