Preventivní prohlídky nad rámec zdravotního pojištění
Lékařská kosmetika
Pracovně lékařské služby
Stomatologie
Program podpory zdraví
pro válečné veterány
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Pracovně lékařské služby

 
   

Vojenská nemocnice Brno se svými odborníky nabízí firmám a společnostem zajištění pracovně lékařských služeb (PLS), dříve závodní preventivní péče, pro své zaměstnance. Tato povinnost  vyplývá ze zákona  č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

 

Nabízíme:

 
preventivní prohlídky a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti
k práci
hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví
poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi
z povolání a nemocemi souvisejícími s prací
školení v poskytování první pomoci
očkování (chřipka, klíšťová encefalitida, karcinom děložního čípku, meningokok), po dohodě možno
i na pracovišti
dopravně psychologické vyšetření podle § 87a odst. 4 zákona č. 361/200 Sb.., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
   
 
KONTAKTY:  
Pro individuální objednání: 973 445 603
e-mail: pls@vnbrno.cz
   
Pro skupiny či firmy: 607 431 355
e-mail: ilapesova@vnbrno.cz
   
   
Pacienti Odborníci Pracoviště
Úvod O nás Kultura Zelená cesta Prevence Kvalita Plánek
nemocnice
Kontakty Zaměstnanci