Preventivní prohlídky nad rámec zdravotního pojištění
Lékařská kosmetika
Pracovně lékařské služby
Stomatologie
Program podpory zdraví
pro válečné veterány
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Preventivní prohlídky

 
   

Vojenská nemocnice Brno se svými odborníky a kvalitním přístrojovým vybavením nabízí několik preventivní programů. Jsou zaměřeny na civilizační a onkologická onemocnění.

 
Preventivní vyšetření pigmentových změn na kůži  
 

Maligní melanom je nejagresivnějším nádorem. Nebolestivé preventivní vyšetření může zachránit život.

Vyšetření je určeno
všem, kteří mají na své kůži pigmentové změny (znaménka, případně výrůstky), které potřebují zkontrolovat odborníkem.

Obsah:
Cílená anamnéza dermatologem – výskyt kožních nádorů v rodině či u pacienta, určení fototypu
a rizikovosti kůže pacienta.

Vyšetření celého kožního povrchu dermatologem s využitím  digitálního/ručního dermatoskopu  (přístroj umožňující až 20-ti násobné zvětšení podezřelého znaménka).

Zhodnocení nálezu a doporučení k event. odstranění znaménka.
Možná domluva na odstranění případných afekcí (veruky, fibromy atd.).
Poučení o fotoprotekci (ochraně proti slunci), doporučení vhodných ochranných krémů.

 
Prevence vertebrogenních potíží  
 

Pro řešení problému bolesti zad a pohybového aparátu. Komplexní vyšetření pro odhalení vad držení těla způsobeným pracovním nasazením, věkem či jinými nepříznivými vlivy.

Vyšetření je určeno
všem, ale hlavně pracovníkům se sedavým zaměstnáním, vynucenou polohou například ve stoji a pracovníkům s fyzicky namáhavým zaměstnáním.

Obsah:
Cílená anamnéza zaměřená na pohybový systém (úrazy, operace, vrozené a získané vady pohybového aparátu), pracovní a pohybové návyky (pracovní poloha, poloha při spánku, oblékání, typ odpočinku), stres a psychické faktory.

Celkové vyšetření stavu svalů, svalové rovnováhy, kloubů, kůže, podkoží, vyšetření stoje, chůze
a statiky, motorických stereotypů, případné ošetření .

Ergonomie pracoviště a denních činností .

Doporučení cvičebních technik jako prevence bolesti a vadného držení těla. V případě nálezu závažnějších odchylek nebo poruch lékař doporučí následný odborný postup.

 
Onkologická preventivní prohlídka  
 

Onkologický screening je určen pro záchyt časných stadií nádorových onemocnění.
Je určena všem jako prevence před nádorovými onemocněními.

Obsah:
Anamnéza klienta s vyšetřením lékařem s cíleným zaměřením na výskyt nádorů v rodině, prodělané nádorové onemocnění, prekarcinozní stavy, životní styl, stravovací návyky, výskyt karcinogenů
na pracovišti, rizikové faktory – věk, kouření, alkohol, zaměstnání, léky, psychosociální faktory.

Odběr krve a moči. Laboratorní vyšetření krevního obrazu, sedimentace, CRP, kompletní biochemie s vyšetřením jaterních a ledvinných funkcí, vybrané tumorové markery.

Test na skryté krvácení (OK), jako prevence rakoviny tlustého střeva.

EKG, tlak krve, puls.

RTG srdce, plic.

Ultrazvuková vyšetření
břicha včetně malé pánve u žen v indikovaných případech doplnění ultrazvuku prsou.

Pohovor s lékařem nad výsledky vyšetření a klinickým nálezem. Prevence. Písemný zápis včetně komentáře z uskutečněné preventivní prohlídky.

 
Prevence kardiovaskulárních onemocnění  
 

Podrobné vyšetření celé kardiovaskulární soustavy a zhodnocení vlivu rizikových faktorů. Zajištění postupu pro odstranění nebo zmírnění rizika vzniku ischemické choroby srdeční (ICHS), mozkového infarktu.

Vyšetření je určeno
všem mužům a ženám vystaveným působení rizikových faktorů (zátěž, stres, nedostatek pohybu, nadváha, kouření, sedavé zaměstnání a dalších).

Obsah:
Cílená anamnéza - výskyt kardiovaskulárních onemocnění v rodině (infarkty, vysoký krevní tlak), prodělané srdeční choroby, další možná ovlivňující onemocnění jako například časté angíny v dětství, rozbor rizikových faktorů v zaměstnání i mimo něj.

Cílené fyzikální vyšetření celkového zdravotního stavu doplněné podrobným vyšetřením srdce, plic
a cévního systému.

EKG, krevní tlak, puls.

ECHO srdce –
echokardiologické vyšetření srdce ultrazvukem.

Laboratorní vyšetření
krve - krevní obraz, sedimentace, kompletní biochemie s vyšetřením jaterních a ledvinných funkcí, lipidový metabolismus (bilirubin, ALT, AST, ALP, GMT, urea, kreatinin, kyselina močová, glykemie, cholesterol, triglyceridy, HDL a LDL cholesterol, jejich poměry) minerály v krevním séru.

Pohovor s lékařem
nad výsledky vyšetření, konzultace k případné změně životního stylu se zaměřením na minimalizaci rizik vzniku ischemické choroby.

 
Oční preventivní prohlídka  
 

Pro řešení problému z nadměrného zatěžování zrakového systému.
Vyšetření je určeno
všem, kteří často a dlouho pracují na počítači. Všem, jejichž profese klade přísné nároky na kvalitu zraku. U věkové skupiny nad 40 let se zaměřením na záchyt glaukomu (zelený zákal).

Obsah:
Cílená anamnéza výskyt očních chorob v rodině, prodělané oční nemoci, krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus a jejich případná korekce, zaměstnání a pracovní návyky.

Vyšetření očního pozadí vyšetření stavu zrakového nervu, očních cév a sítnice.

Vyšetření nitroočního tlaku
(včasný záchy zeleného zákalu).

Vyšetření zorného pole počítačová perimetrie (odhalení i minimálních poruch zrakového nervu).

Vyšetření barvocitu vyšetření citlivosti světločivných buněk oka na různé barvy pomocí speciálních tabulek.

Korekce případné refrakční vady.

Pohovor s lékařem nad výsledky vyšetření.

Instruktáž o vhodném pracovním režimu
u počítače, o uspořádání pracoviště a minimalizaci rizikových faktorů.

Předpis vhodných brýlí.

 
Program testování tělesné zdatnosti  
 

Vyšetření, které Vám pomůže přesně nastavit Vaši optimální zátěž při různých sportovních aktivitách. Je určeno pro všechny aktivní, rekreační a začínající sportovce, pro ty, kteří pravidelně navštěvují posilovnu, fitcentra nebo se věnují běhání, cyklistice a dalším sportům.

Obsah:
Cílená anamnéza – výskyt kardiovaskulárních onemocnění v rodině (infarkty, vysoký krevní tlak), prodělané srdeční choroby, další možná ovlivňující onemocnění jako například časté angíny v dětství, rozbor rizikových faktorů v zaměstnání, v aktivitách.

Cílené fyzikální vyšetření celkového zdravotního stavu doplněné podrobným vyšetřením srdce, plic
a cévního systému.

EKG, krevní tlak, puls.

Spiroergometrie
- zátěžový test, podrobné prověření kardiovaskulární soustavy a stanovení zátěžové tolerance a možných limitujících faktorů.

Měření
podílu tělesného tuku.

Laboratorní vyšetření krve - krevní obraz, sedimentace, kompletní biochemie s vyšetřením jaterních
a ledvinných funkcí, lipidový metabolismus (bilirubin, ALT, AST, ALP, GMT, urea, kreatinin, kyselina močová, glykemie, cholesterol, triglyceridy, HDL a LDL cholesterol, jejich poměry) minerály v krevním séru.

Pohovor s lékařem nad výsledky vyšetření.

 
Nutriční poradna  
 

Nutriční poradenství je úzce specializované poradenství, které nabízí možnost osobně zkonzultovat
s nutriční terapeutkou jídelní režim narušený poruchou příjmu potravy, při různých onemocněních společně sestavit jídelníček dle potřeb klienta či získat kontakt na další odbornou pomoc.

 
Vhodné, když chcete vědět konkrétní informace, které se týkají:
 
 • výživy a stravování
 • máte zdravotní potíže související se způsobem stravování
 • chcete konzultovat jídelníček
 • vegetariánství
 • bezlepková dieta, celiakie
 • stravování při onemocnění trávicího traktu
 • stravování při onemocnění kardiovaskulárního aparátu
 • stravování při onemocnění trávicího traktu (žaludek, střeva)
 • vysokého cholesterolu v krvi
 • vysoké hladiny cukru, diabetu
 • nadváha, obezita

 

Obsah:
Nutriční anamnéza klienta s vyšetřením nutričním terepeutem s cíleným zaměřením na stravovací návyky, životní styl, prodělané či akutní onemocnění, rizikové faktory – věk, kouření, alkohol, zaměstnání, léky, psychosociální faktory.

Analýza jídelníčku. Detailní rozbor stravovacích návyků a upozornění na hlavní nedostatky, doporučení vhodné skladby potravin.

Návrhy redukčních jídelníčků dle individuálních potřeb klienta, vč.tvorby edukačních materiálů.

Vyhotovení jídelníčku a výživového plánu.
 
KONTAKTY:  
Pro individuální objednání: 973 445 603
e-mail: prevence@vnbrno.cz
   
Pro skupiny či firmy: 607 431 355
e-mail: ilapesova@vnbrno.cz
   
Pacienti Odborníci Pracoviště
Úvod O nás Kultura Zelená cesta Prevence Kvalita Plánek
nemocnice
Kontakty Zaměstnanci