s

 

 

 

 

 

 

   
   
ARO
Chirurgie
Interna
Neurologie
ORL
Oční
Psychiatrie
 
Dermatovenerologie
Lékařská kosmetika
Fyziatrie a léčebná rehabilitace
Psychologie
Stomatologie
Praktický lékař
Nemoci z povolání
Přezkumná komise
Endokrinologie
 
Centrální odběr krve a EKG
Klinické laboratoře
Radiodiagnostika
Lékárna
 
 
 
   

Psychiatrické oddělení

 
   
Primářka: MUDr. Petra Tesaříková
Zástupce primáře: MUDr. Alena Dvořáková
Lékaři oddělení: MUDr. Zuzana Kubečková
  Mgr. MUDr. Petra Šmejkalová
Lékaři ambulance: pplk. MUDr. Veronika Mikusová (záležitosti AČR)
  MUDr. Zdenka Šálková
Psychologové: Mgr. Kateřina Smutná
Vrchní sestra: Miroslava Rozbořilová
Sestra ambulance: Šárka Pantůčková, DiS.
Sekretářka oddělení: Petra Bačová
 

Psychiatrické oddělení poskytuje péči lidem s duševním onemocněním v rámci struktury Armády České republiky, ale i klientele civilní. Věnuje se diagnostice, léčbě a rehabilitaci onemocnění psychotických, poruch nálady, úzkostných poruch a poruch osobnosti, okrajově také psychickým onemocněním organického původu, provádíme detoxifikační léčbu alkoholových závislostí. Psychiatrie Vojenské nemocnice Brno disponuje částí lůžkovou a ambulantní, lékaři oddělení rovněž provádějí konziliární činnost na jednotlivých odděleních nemocnice. Psychiatrie je akreditované pracoviště, které zajišťuje postgraduální vzdělávání odborníků v oblasti psychiatrie a praktického lékařství

Ambulantní část
Ambulantní pacienty přijímáme i bez doporučení lékaře po telefonickém objednání na telefonním čísle naší ambulance 973445542.
Psychiatrie Vojenské nemocnice má dvě ambulance, které poskytují léčebně- preventivní péči civilní i vojenské klientele, vykonávají posudkovou činnost pro potřeby AČR. Ambulance zajišťují také ochrannou ambulantní léčbu.

 
Denní stacionář

rehabilitační program navazující na hospitalizaci na psychiatrickém oddělení Vojenské nemocnice.

 

Lůžková část
Lůžková část má charakter polouzavřeného koedukovaného psychiatrického oddělení. Disponuje 23 lůžky a přijímá pacienty k dobrovolné i nedobrovolné hospitalizaci. Lékaři oddělení využívají jak farmakoterapii, tak i další biologické metody léčby, v kombinaci se systematickým psychoterapeutickým vedením. V průběhu hospitalizace využívají pacienti bohatý terapeutický program.
K dispozici je kognitivní rehabilitace, arteterapie, ergoterapie a relaxační terapie, v indikovaných případech individuální psychoterapie, kondiční chůze, pohybové aktivity.

Pacienty přijímáme k hospitalizaci na základě doporučení ambulantního psychiatra či praktického lékaře po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle oddělení 973 445 482.

Indikaci k přijetí k hospitalizaci stanovuje lékař psychiatrického oddělení VN na základě doporučujícího parere a aktuálního psychického stavu pacienta v den nástupu.

Předchozí objednání nezaručuje přijetí.

Za příplatek 150Kč/den je možné mít k dispozici  jednolůžkový pokoj s příslušenstvím (nutno objednat předem, telefonicky při objednávání termínu hospitalizace).

Doporučení pro pacienty přicházející k hospitalizaci:
Přicházíte-li k hospitalizaci na psychiatrickém odd.VN Brno, dostavte se do 8:30 hod.
přímo na oddělení, budova B vchod B1 5. patro, kde Vás sestra po předložení doporučení k hospitalizaci předá ošetřujícímu lékaři.

Co si vzít s sebou k pobytu na oddělení?
Seznam věcí, které Vám doporučujeme vzít si s sebou:

 • Doporučení odesílajícího lékaře (pokud jej lékař neodeslal sám před Vaším nástupem)
 • Hygienické potřeby
 • Veškeré léky (nejen psychiatrické), které užíváte a jejich rozpis
 • Ručník
 • Pohodlné oblečení na nošení uvnitř i na vycházkách (na oddělení pacienti nenosí pyžama, ale běžný oděv)
 • Pyžamo (na oddělení mohou pacienti dostat erární pyžamo, pro lepší komfort však doporučujeme mít vlastní)
 • Přezůvky
 • Předměty osobní potřeby (časopisy, knihy, mobilní telefon atpod.)
 
Na oddělní není k dispozici wifi síť pro přístup na internet.
 
Fototerapie

Léčba jasným světlem je ve Vojenské nemocnici určena nejen hospitalizovaným, ale i ambulantním pacientům. Prospěšná je nejen jako podpůrná terapie při léčbě depresí, ale pomáhá řešit hlavně sezonní afektivní poruchy, které se nejvíce vyskytují na podzim a v zimě, po celý rok je vhodná jako přídatná léčba k nápravě poruch spánku. Pro nehospitalizované klienty je k dispozici každý den od 6:30 hod.
Cena 1 sezení - 30min/40 Kč.

 
KONTAKTY:  
Kancelář: 973 445 592
Fax: 973 445 687
   
Primářka: 973 445 531
e-mail: ptesarikova@vnbrno.cz
   
Ambulance-sestra: 973 445 542
   
Denní stacionář - rehabilitační: 720 984 380
e-mail: stacionarvv@vnbrno.cz
   
Lůžkové oddělení: 973 445 482
   
Fototerapie: 973 445 482
   
Pacienti Odborníci Pracoviště
Úvod O nás Kultura Zelená cesta Prevence Kvalita Plánek
nemocnice
Kontakty Zaměstnanci