Práva pacientů
Vnitřní řád
Informace pro pacienty
Informovaný souhlas
Spokojenost pacientů
Podání a vyřízení žádostí
o poskytnutí informací
Pohotovost - LPS
Služby v areálu
Regulační poplatky
Ceník služeb
Sociální služby
Informace pro návštěvníky
Rádce pacienta
Ochrana osobních
údajů-GDPR
 
 
 
 
   

Regulační poplatky

 
   

V souvislosti s aplikací novely zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění zákona č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů, a dále v souladu s metodickým pokynem Ministerstva zdravotnictví ČR k aplikaci zákona o v.z.p., je Vojenská nemocnice Brno povinna vybírat regulační poplatky.

 
Výše regulačních poplatků je stanovena následovně:
90 Kč specializované ambulance v době mimoordinační.
 

O povinnosti hradit regulační poplatek rozhodne lékař během návštěvy v ordinaci. Poplatek za vyšetření vybíráme příjmových odborných ambulancích, upřednostňujeme platbu kartou, možná je i platba
v hotovosti.

 
V ojedinělých  případech si můžete vyžádat doklad pro bezhotovostní platbu (fakturu, složenku).
 
Osvobozeni od regulačních poplatků jsou:
Pojištěnci v hmotné nouzi
Pojištěnci umístění v dětských domovech nebo školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
Občané, kterým soud nařídil ochrannou léčbu
Občané, kteří se musí podřídit zvláštním opatřením z důvodů ochrany veřejného zdraví (léčení některých infekčních onemocnění, nařízená izolace, karanténní opatření aj.)
 
Nárok na osvobození od poplatků je nutné vždy doložit platným příslušným dokladem.
   
Pacienti Odborníci Pracoviště
Úvod O nás Kultura Zelená cesta Prevence Kvalita Plánek
nemocnice
Kontakty Zaměstnanci