ARO
Chirurgie
Interna
Neurologie
ORL
Oční
Psychiatrie
 
Dermatovenerologie
Lékařská kosmetika
Fyziatrie a léčebná rehabilitace
Psychologie
Stomatologie
Praktický lékař
Nemoci z povolání
Přezkumná komise
Endokrinologie
 
Centrální odběr krve a EKG
Klinické laboratoře
Radiodiagnostika
Lékárna
 
 
 
   

Radiologické oddělení

 
   
Primář: pplk. MUDr. Jiří Jančík
Zástupce primáře: MUDr. Naděžda Hudcová
Lékař: MUDr. Denis Malach
  kpt. MUDr. Jiří Zigal
  MUDr. Klára Bučková
  MUDr. Silvie Karolína Cetkovská
Vedoucí radiologický asistent: Bc. Leoš Musil
 
 

Radiodiagnostické oddělení poskytuje lékařské diagnostické a léčebné služby v oblasti klasické rentgenologie, ultrasonografie a CT vyšetření pro pacienty ambulantních a lůžkových oddělení Vojenské nemocnice Brno a jiných zdravotnických zařízení. Oddělení se podílí na udržování a rozvíjení dovedností příslušníků 6. Polní nemocnice AČR.

RTG vyšetření:

- Běžná RTG vyšetření skeletu, nitrohrudních orgánů (plic a srdce) a nativní snímky břicha provádíme bez objednání.
- Kontrastní RTG vyšetření trávící trubice a ledvin objednáváme na tel. č. 973 44 56 83 od 7-15hod.

Ultrasonografická vyšetření:

- Objednáváme na tel. č. 973 44 56 83 od 7-15hod.

CT vyšetření:

- Objednáváme na tel. č. 973 44 55 59 od 7-15hod.

Akutní vyšetření:

- RTG: v pracovní a nepracovní době na tel. 973 44 56 83
- USG: v pracovní době na tel. 973 44 54 91, v nepracovní době 973 44 56 83
- CT: v pracovní době na tel. 973 44 55 59, v nepracovní době 973 44 56 83Rentgenologická vyšetření zahrnují snímky klasické radiografie (snímky kostí, kloubů, páteře, nitrohrudních orgánů a břicha). Dále provádíme kontrastní vyšetření – trávicí trubice, močových cest, páteřního kanálu. Vyšetřujeme celou trávicí trubici (hltan, jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo). Ve spolupráci s gastroenterologem se provádí ERCP k zobrazení poměrů na žlučovodech a vývodu slinivky břišní vč. intervenčních zákroků. V oblasti urologie provádíme vyšetření k ozřejmění poměrů na ledvinách, močovodech, močovém měchýři a močové trubici. Pro neurology provádíme kontrastní vyšetření páteřního kanálu – perimyelografie ve všech oddílech páteře. Pracoviště pro konvenční radiografii je vybaveno přístroji s přímou digitalizací obrazu firmy General Electric odpovídající současným požadavkům na kvalitu zobrazování.

Příprava na RTG vyšetření:

 

Vyšetření žaludku, dvanácterníku (gastroduodenum), tenkého střeva – pacient přichází nalačno,
od půlnoci nepít, nekouřit, nežvýkat žvýkačku.
Irrigografie (vyšetření tlustého střeva) – příprava dle doporučení indikujícího lékaře,
nutné dokonalé vyprázdnění střeva (zpravidla příprava Fortransem).
Vylučovací urografie (IVU) – pacient přichází nalačno, 4hod. před vyšetřením nejíst pevnou stravu,
pití čirých tekutin bez omezení.
S sebou aktuální hodnotu eGFR, případně sérového kreatininu.
U pacientů se zvýšeným rizikem alergické reakce a nefropatie indukované kontrastní látkou nutná příprava, perorální antidiabetika dle hodnoty renálínch funkcí vysadit 48hod. před vyšetřením - viz. níže C03- 05 Podání jodové kontrastní látky.
Ostatní vyšetření bez přípravy.
 
V oblasti ultrasonografie provádíme vyšetření především orgánů dutiny břišní a měkkých tkání těla – krk, štítná žláza, slinné žlázy, scrotum, Achillova šlacha, rameno se zaměřením na rotátorovou manžetu. Druhou velkou skupinou jsou dopplerovská vyšetření cévního systému (končetin, krčních tepen, břišní aorty a jejich větví). Používáme moderní plně digitální ultrazvukový přístroj s širokopásmovými elektronickými sondami firmy General Electric. Přístroj odpovídá náročným požadavkům na kvalitu.

Příprava na UZ vyšetření:
 
UZ horního břicha – pacient přichází nalačno, pití neperlivých nápojů není omezeno.
UZ dolního břicha – naplněný močový měchýř (před vyšetřením nemočit).
Ostatní UZ vyšetření bez přípravy.
 
CT vyšetření:

Od 1.12.2017 vyšetřujeme na novém multidetektorovém výpočetním tomografu firmy General Electric Revolution Evo umožňující objemová vyšetření s postprocessingovým zpracováním obrazu. Díky užití ASiR-V (iterativní rekonstrukce) došlo k redukci efektivní dávky, kterou klient obdrží při vyšetření, v průměru o 1/3 (ve srovnání s předchozím CT přístrojem).
Toto pracoviště zajišťuje komplexní dostupnou diagnostiku v zobrazování mozku a obličejových kostí, páteře, hrudníku, břicha, malé pánve a skeletu. Software postprocessingových konzol umožňuje zdokumentovat speciální vyšetření jako CT angiografie kteréhokoliv tepenného řečiště v lidském těle bez vpichu do tepny (s nitrožilním podáním k.l.) vč. analýzy stenoz a plaků (dolní končetiny, celou aortu s odstupy, krční tepny a mozkové řečiště, plicnici, srdeční tepny). U pacientů s mozkovou mrtvicí (ischemickou CMP) provádíme mozkové perfúze k ozřejmění penumbry - zachranitelné zóny mozkové tkáně. Neurolog může včas zahájit rozpouštění trombu, z čehož pacient profituje. Provádíme CT kolonografie -3D zobrazování tlustého střeva, která slouží m.j. k včasné diagnostice kolorektálního karcinomu a jiných patologických stavů střeva.
Provádíme i intervenční výkony – kořenové obstřiky (PRT), odběry histologických vzorků a drenáže tekutinových kolekcí.

Příprava na vyšetření:
 
Nativní vyšetření (bez kontrastní látky) – bez přípravy

Vyšetření s intravenozním podální kontrastní látky - pacient přichází nalačno, min. 4hod.
před vyšetřením nejíst pevnou stravu, pití čirých tekutin bez omezení.
S sebou aktuální hodnotu eGFR, případně sérového kreatininu.
U pacientů se zvýšeným rizikem alergické reakce a nefropatie indukované kontrastní látkou nutná příprava, perorální antidiabetika dle hodnoty renálínch funkcí vysadit 48hod. před vyšetřením -
 Podání jodové kontrastní látky

CT kolonografie - zpravidla prováděno s intravenozním podálním kontrastní látky – viz výše.
Příprava střeva dle doporučení indikujícího lékaře, nutné dokonalé vyprázdnění (zpravidla příprava
Fortransem). Před vyšetřením je nutné podat i.v. Buscopan (kontraindikace u klientů s glaukomem).K vyšetření je nutný speciální insuflační CO2 set, který není hrazený pojišťovnami,
zakoupit lze v lékárně Vojenské nemocnice.

 
Podání jodové kontrastní látky
 
RDG oddělení byla v říjnu 2019 prodloužena Ministerstvem zdravotnictví ČR akreditace v plném rozsahu v oboru specializačního vzdělávání radiologie a zobrazovací metody.
V únoru 2016 proběhl na našem oddělení Externí klinický audit na základě kterého jsme získali certifikát podle §82 odst. 2 zákona 373/2011Sb

Provoz oddělení je zajištěn nepřetržitě 24 hodin denně. Přednostně jsou ošetřovány urgentní stavy a STATIM vyšetření. Tím může dojít k posunu začátku vyšetření u pacientů objednaných na určitou hodinu. U objednaných pacientů ve vážném zdravotním stavu je nutný doprovod. RDG oddělení nemá možnost zajistit nad těmito pacienty dohled. Nevyšetřujeme děti do 15 let. Děti starší 15 let - pouze studenti vojenských škol jsou ve Vojenské nemocnici vyšetřováni, přičemž je při volbě expozičních parametrů vždy přihlédnuto k tělesné konstituci daného klienta.

Výsledky prováděných vyšetření jsou k dispozici v brzké době od provedení. U ultrasonografických vyšetření bezprostředně po skončení vyšetření, z klasické rentgenologie do hodiny od zhotovení a z CT vyšetření do 24 hodin po skenování. Výsledky akutních vyšetření expedujeme ihned po provedení.

Díky PACSu jsou snímky k dispozici všem lékařům nemocnice bezprostředně po zhotovení. Pro konziliární potřeby či konzultace využíváme datové připojení cestou ReDiMedu do brněnských i ostatních nemocnic připojených k této síti.

Na všech pracovištích je zajištěn program jakosti dle Atomového zákona a platných souvisejících předpisů. Na modalitách, kde se provádí aplikace lékařského ozáření s využitím ionizujícího záření, pracujeme podle Místních radiologických standardů. Radiační zátěž omezujeme na nejnižší možnou míru, jež je v souladu s předpisy České republiky a Evropské unie.

Nemocnice a tedy i oddělení má smlouvu o úhradě zdravotní péče se všemi zdravotními pojišťovnami na území České republiky. Nepojištěnci a cizinci hradí provedené zdravotní výkony v hotovosti dle platných zákonů.
 
KONTAKTY:  
Kancelář: 973 445 683
e-mail: rdg@vnbrno.cz
   
Fax cestou sekretariátu nemocnice: 973 445 611
   
Pacienti Odborníci Pracoviště
Úvod O nás Kultura Zelená cesta Prevence Kvalita Plánek
nemocnice
Kontakty Zaměstnanci