Práva pacientů
Vnitřní řád
Informace pro pacienty
Informovaný souhlas
Spokojenost pacientů
Podání a vyřízení žádostí
o poskytnutí informací
Pohotovost - LPS
Služby v areálu
Regulační poplatky
Ceník služeb
Sociální služby
Informace pro návštěvníky
Rádce pacienta
Ochrana osobních
údajů-GDPR
 
 
 
 
   

Sociální služby Vn Brno

 
   

Sociální služby jsou určeny pro pacienty i jejich rodinné příslušníky.

Pomáháme při umísťování pacientů do zařízení následné péče (léčebny dlouhodobě nemocných, hospice, rehabilitační ústavy, aj.).

 
Poskytujeme informace:
o zařízeních sociální péče, přehled a kontakty na tato zařízení
informace při podávání žádostí do těchto zařízení
o zařízeních pro válečné veterány
pro vyřízení dávek soc. péče (druhy dávek, kontaktní místa, aj.)
o půjčovnách a prodejnách kompenzačních pomůcek
kontakty na pečovatelské služby, agentury domácí péče, ubytovny pro občany v nepříznivé životní situaci, osobní asistence
jak postupovat při vypravování pohřbu
   
Pacienti Odborníci Pracoviště
Úvod O nás Kultura Zelená cesta Prevence Kvalita Plánek
nemocnice
Kontakty Zaměstnanci