Etická komise
Laboratorní vyšetření
Pracovně lékařské služby
Stáže/Vzdělávání
Volná místa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Stáže a vzdělávání ve VN Brno

 
   
Individuální praxe studentů
 

Studentům oborů se zdravotnickým zaměřením, kteří mají zájem o individuální praxi, umožňujeme absolvovat ji na vybraných pracovištích naší nemocnice.

Praxe je realizována vždy na základě smluvního vztahu mezi Vojenskou nemocí Brno a příslušnou vzdělávací institucí – vysokou, vyšší odbornou či střední školou (dále jen školou).

Studenti, kteří studují na: MU Brno, SOŠ a VOŠZ Merhautova Brno, VOZŠ Kounicova Brno, UO Brno, UO FVZ Hradec Králové, SZŠ a VOŠ zdrav. Zlín, VOŠ a SŠ Boskovice, realizují praxi na základě uzavřeného dlouhodobého smluvního vztahu tzv. rámcové smlouvy.

Studenti všech ostatních škol realizují praxi vždy na základě individuální Smlouvy o zabezpečení odborné praxe studentů.

 
Pro urychlení oboustranného jednání doporučujeme řídit se následujícími pokyny:
vyplnit Žádost o vykonání studijní praxe ( formulář ke stažení) a zaslat ji e-mailem kontaktní osobě
studenti 4. a vyšších ročníků předjednat lékařskou praxi s primářem příslušného oddělení
vč. termínu (u ošetřovatelské a jiné nelékařské praxe není nutné)
po odsouhlasení požadavků zajistit individuální smlouvu/dohodu o studijní praxi vydanou příslušnou školou/univerzitou (v případě, že škola/univerzita nemá uzavřenou smlouvu rámcovou)
týden před nástupem na individuální praxi kontaktovat vedoucího pracoviště k upřesnění podmínek nástupu
 
Kontaktní osoba:
  Bc. Petra Ferenčáková, DiS. asistentka NŘ - nrsekretariat@vnbrno.cz
 

Na praxi nelze nastoupit bez platného smluvního vztahu. Taková praxe je nezákonná, se všemi právními důsledky, vyplývajícími ze zákona č. 372 / 2011 Sb. (zákon o zdravotních službách), v platném znění. Včasné zajištění je odpovědností studenta, je třeba počítat s časovou prodlevou z administrativních důvodů.

Při prvním osobním kontaktu je příslušný vedoucí pracovník oddělení povinen ověřit si, dle průkazu totožnosti a indexu studenta, že tento je skutečně řádným studentem příslušné školy a má oprávnění nastoupit na praxi.
 
V souvislosti s výskytem nákazy COVID-19 je třeba sledovat aktuální opatření.
 
Podmínkou realizace je zdravotní stav bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci
(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a dodržování dezinfekce rukou a používání OOPP.
 
   
Pacienti Odborníci Pracoviště
Úvod O nás Kultura Zelená cesta Prevence Kvalita Plánek
nemocnice
Kontakty Zaměstnanci