Dne 16. dubna 2015 podepsala Vojenská nemocnice Brno
„Memorandum o spolupráci“
mezi Fakultní nemocnicí, Nemocnicí Milosrdných bratří a Úrazovou nemocnicí.
 
 
 
V rámci poskytování zdravotních služeb
má Vojenská nemocnice Brno podepsané
„Memorandum o spolupráci při poskytování
zdravotních služeb příslušníkům
Policie České republiky v aktivní službě“

a

„Memorandum o spolupráci při zajišťování odborných
zdravotních služeb příslušníkům Hasičského
záchranného sboru České republiky v aktivní službě“
 
 
17. března 2015 - pořádalo chirurgické oddělení VN Brno
pracovní den na téma malé úspěchy v chirurgii
 
 
 
 
 
Dne 4. 9. 2014 si Vojenská nemocnice Brno
připomíná 230. výročí od svého založení.

 
 

Odešla legenda pro stávající lékařský a zdravotnický personál VN Brno

 

 
 

Informace o zrušení povinnosti platit regulační poplatek za poskytování lůžkové péče od 1. 1. 2014

Na základě nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 36/11 ze dne 20. 6. 2013 se s účinností od 1. ledna ruší povinnost hradit regulační poplatek za poskytování lůžkové péče včetně lůžkové lázeňské léčebně rehabilitační péče ve výši 100 Kč podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. f) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění účinném do 31. prosince 2013, (dále jen „zákon č 48/1997 Sb.“). Posledním dnem, kdy má poskytovatel lůžkové zdravotní péče právo (a povinnost) vybírat regulační poplatek, je 31. prosinec 2013. Povinnost hradit ostatní regulační poplatky podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 48/1997 Sb. ve výši 30 Kč a 90 Kč zůstává nedotčena a i po 31. prosinci 2013 jsou proto poskytovatelé povinni od pojištěnců tyto poplatky vybírat.

 
 

5.12.2013 - Naši nemocnici navštívil ministr obrany ing. Vlastimil Picek

 
    
 
 

17. - 18. října 2013 - Pořádalo interní oddělení VN Brno
59. konferenci vojenských internistů

 
 

25. - 27. září 2013 - Pořádalo psychiatrické oddělení VN Brno tradiční setkání odborníků AČR.
Sjezd vojenských psychiatrů a psychologů 2013

 
 

29. července - 2. srpna 2013 - hostila naše nemocnice Interallied Confederation of Medical Reserve Officers Summer Congress 2013 Brno (CIOMR).
Psali o nás - MO ČR
Psali o nás - AČR

 

 
 

1. července 2013 - Na základě rozhodnutí Ústavního soudu a do doby vyjasnění dalších otázek se s okamžitou platností nadstandardní zdravotní péče neposkytuje !
Hotelové služby, tj. nadstandardní pokoje se poskytují dále.

 
 

25. června 2013 - se uskutečnilo prověrkové cvičení kardiopulmonální resuscitace pacienta stomatologického oddělení.

 
 

20. června 2013 - psali o nás na www.army.cz

 
 

13. června 2013 proběhlo ve Vojenské nemocnici Brno externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a ustanovení vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Pacienti Odborníci Pracoviště
Úvod O nás Kultura Zelená cesta Prevence Kvalita Plánek
nemocnice
Kontakty Zaměstnanci