Nemocnost akutními respiračními infekcemi a chřipkou
v Jihomoravském kraji vykazuje v posledních dnech
sestupnou tendenci.
Na základě doporučení Krajské hygienické stanice JmK
se sídlem v Brně jsou od středy 25. února 2015
povoleny návštěvy na všech odděleních nemocnice.
 
 
Dne 4. 9. 2014 si Vojenská nemocnice Brno
připomíná 230. výročí od svého založení.

 
 

Odešla legenda pro stávající lékařský a zdravotnický personál VN Brno

 

 
 

Informace o zrušení povinnosti platit regulační poplatek za poskytování lůžkové péče od 1. 1. 2014

Na základě nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 36/11 ze dne 20. 6. 2013 se s účinností od 1. ledna ruší povinnost hradit regulační poplatek za poskytování lůžkové péče včetně lůžkové lázeňské léčebně rehabilitační péče ve výši 100 Kč podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. f) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění účinném do 31. prosince 2013, (dále jen „zákon č 48/1997 Sb.“). Posledním dnem, kdy má poskytovatel lůžkové zdravotní péče právo (a povinnost) vybírat regulační poplatek, je 31. prosinec 2013. Povinnost hradit ostatní regulační poplatky podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 48/1997 Sb. ve výši 30 Kč a 90 Kč zůstává nedotčena a i po 31. prosinci 2013 jsou proto poskytovatelé povinni od pojištěnců tyto poplatky vybírat.

 
 

5.12.2013 - Naši nemocnici navštívil ministr obrany ing. Vlastimil Picek

 
    
 
 

17. - 18. října 2013 - Pořádalo interní oddělení VN Brno
59. konferenci vojenských internistů

 
 

25. - 27. září 2013 - Pořádalo psychiatrické oddělení VN Brno tradiční setkání odborníků AČR.
Sjezd vojenských psychiatrů a psychologů 2013

 
 

29. července - 2. srpna 2013 - hostila naše nemocnice Interallied Confederation of Medical Reserve Officers Summer Congress 2013 Brno (CIOMR).
Psali o nás - MO ČR
Psali o nás - AČR

 

 
 

1. července 2013 - Na základě rozhodnutí Ústavního soudu a do doby vyjasnění dalších otázek se s okamžitou platností nadstandardní zdravotní péče neposkytuje !
Hotelové služby, tj. nadstandardní pokoje se poskytují dále.

 
 

25. června 2013 - se uskutečnilo prověrkové cvičení kardiopulmonální resuscitace pacienta stomatologického oddělení.

 
 

20. června 2013 - psali o nás na www.army.cz

 
 

13. června 2013 proběhlo ve Vojenské nemocnici Brno externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a ustanovení vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Pacienti Odborníci Pracoviště
Úvod O nás Kultura Zelená cesta Prevence Kvalita Plánek
nemocnice
Kontakty Zaměstnanci