informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Ambulance ORL

V ambulancích ORL provádíme

  • vyšetření ambulantních pacientů odeslaných praktickými lékaři a specialisty
  • specializované poradny v určené hodiny (viz.tabulka výše) na ORL ambulanci: poradna pro onkologii hlavy a krku, rinologická, thyreoidální, otologická, otoneurologická
  • vyšetření sluchu (audiometrie, tympanometrie) a výdej sluchadel
  • endoskopická vyšetření v místním znecitlivění (rinoepifaryngoskopie, laryngoskopie)
  • vstupní a zákonem nařízené preventivní prohlídky u osob pracujících v riziku hluku

 

                                         

 

Ceník ORL oddělení

Na plánované operace je nutné objednat se osobně během pracovní doby ambulance. Při objednání dostane pacient formulář s požadovanými předoperačními vyšetřeními, které si nechá udělat cestou svého praktického lékaře. K operaci se pacient přijímá den před zákrokem. Objednací doby jsou cca do měsíce (podle typu výkonu).

 

Po pacientech přijímaných na konzervativní léčbu požadujeme výpis z dokumentace od ošetřujícího lékaře a seznam léků, které užívají.

ORL oddělení neposkytuje ORL LPS, tuto péči v mimopracovní době poskytuje v období od 1. - 15. dne v měsíci FNuSA (Pekařská 53) a 16. - 31. dne v měsíci FN Brno (Jihlavská 20).

Do specializovaných ambulancí a všeobecné ambulance ORL se předem objednejte na tel.č. 973 445 536.

 

Ambulance a ambulantní doba

Všeobecná ORL ambulance ordinační hodiny
Pondělí - pátek

7:30 – 15:00 

Onkologie hlavy a krku ordinační hodiny / lékař
Pondělí

13:00 – 14:30 

prim. MUDr. Michal Zavadil

MUDr. Hana Binková, Ph.D

 

 

Rinologická a thyreoidální ordinační hodiny / lékař
Úterý

13:00 – 14:30 

prim. MUDr. Michal Zavadil

pplk. MUDr. Pavel Hort

 

Otologická ordinační hodiny / lékař
Středa

13:00 – 14:30 

prim. MUDr. Michal Zavadil

Doc. MUDr. Josef Plch, CSc.

 

 

Rinologická ordinační hodiny / lékař
Čtvrtek

13:00 – 14:30 

pplk. MUDr. Pavel Hort

MUDr. Josef Straka

 

Otoneurologická ordinační hodiny / lékař
Úterý

8:00 – 12:30 

MUDr. Erika Procházková

 

 

Výdej sluchadel ordinační hodiny / lékař

Pondělí  

13:00 – 15:00 

MUDr. Ivana Bezděková
MUDr. Jana Vačkářová

Čtvrtek

13:00 – 15:00 

MUDr. Ivana Bezděková
MUDr. Jana Vačkářová

 

 

Audiometrické vyšetření ordinační hodiny / lékař
Pondělí - pátek

  8:00 - 13:00 

13:00 - 14:00 hospitalizovaní a objednaní pac.