informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Kultura

Září 2024

Vojenská nemocnice oslaví 240. výročí svého působení v prostorách premonstrátského kláštera na ulici Zábrdovická - od 4. září 1784.

 

Září 2023

IRÁQ 2003

Během září je u nás možnost prohlédnout si výstavu na téma IRAQ 2003, jejímiž autory jsou Martin Benda, Miloš Bohoněk, Vojtěch Humlíček, Petr Chmátal, Ladislav Šlechta. 

 

Srpen 2023

Praga V3S

Od 11. 7. 2023 můžete přijít navšívit výstavu věnovanou ikonickému českému nákladnímu vozidlu Praga V3S, máte příležitost oslavit bohaté dědictví tohoto legendárního vozidla. Celá výstava je situována ve venkovních prostorách Vojenské nemocnice Brno.

 

Září 2022

Československé hraniční opevnění 1935 – 1937

Ve vojenské nemocnici Brno můžete navštívit mimořádnou výstavu. Pochází z autorské dílny Mgr. Ivety Kubové a na 10 panelech můžete získat řadu informací k Československému hraničnímu opevnění budovanému v průběhu let 1935-1937. Přidanou hodnotu tvoří panely mapující také řadu opevnění v zahraničí. Výstava bude k dispozici ve VN BRNO do poloviny listopadu 2022.

https://kcvvbrno.cz/nova-vystava-ve-vn-brno-je-skvelym-tipem-na-vylet/

 

Červen 2022

„Tíseň“

Od druhého červnového týdne do konce prázdnin jsou v prostorech chodby do rajského dvora Vojenské nemocnice v Brně k vidění obrazy studentky Fakulty výtvarných umění v Brně tvořící pod pseudonymem Lištica.

Série dvanácti vystavených maleb je bakalářskou prací autorky, která nese název „Tíseň“. Vystavené malby ovšem nesměřují k nějakému zobrazení tísně, ale jsou možným východiskem z tísnivých dojmů a kompozic přítomných v dosavadní malířské tvorbě autorky. Dominujícím motivem v obrazech je kůň a ústředním tématem děl je kontakt s koňmi a jeho emocionální a citový dopad na člověka. Autorka v malbách vychází z vlastních zážitků a zkušeností spojených s trávením času a péči o koně. Právě motiv péče, přítomný v obrazech, je důvodem prezentace děl v prostředí nemocnice, prostředím, ve kterém jako pacienti očekáváme pomoc a péči. Cílem instalace je zpříjemnit nemocniční prostředí pro pacienty a pomocí pozitivně laděných obrazů napomoci k jejich uzdravení.

Webové portfolio: http://animal.ffa.vutbr.cz/~xvlienerova/index.html

Instagram: _listica

Kontakt: xvlienerova@vutbr.cz

 

 

 

 

Leden 2022

Vojenské osobnosti a posádkoví velitelé města Brna, aneb hrdinové, jež by neměli zůstat zapomenuti

Výstava, se sestává z 12 panelů a připomíná zajímavou skupinu vojáků – osobností spjatých s městem Brnem. Tým KCVV Brno spolupracoval s autorkou Mgr. Ivetou Kubovou.

https://kcvvbrno.cz/vystava-plna-osobnosti-ve-vojenske-nemocnici-brno/

 

Září 2021           

Vojenské nemocnice a lazarety za časů monarchie

Výstava, se sestává z 12 panelů a je věnována IN MEMORIAM Vlastimilu Schildbergerovi ml., který spolupracoval s KCVV Brno na řadě výstav.

https://kcvvbrno.cz/vystava-o-nemocnicich-primo-v-nemocnici/

 

Červen 2021     

STOVKA „TRIČEK“ ve Vojenské nemocnici Brno

„MATEŘINKY VÁLEČNÝM VETERÁNŮM 2021“ – více než sedmdesátka dětských kreseb se zaměřením na téma bezpečí a bezpečnost. Rovněž dětské kresby jsou vytvořeny ve formě návrhů triček

Celá kolekce vytváří zajímavou harmonii prací teenagerů a mateřinek. Přijďte se inspirovat do VN Brno, výstava je umístěna v přízemí hlavní budovy.

https://kcvvbrno.cz/stovka-tricek-ve-vojenske-nemocnici-brno/

 

Červen 2021     

Výstava o četnictvu ve VN Brno

V pondělí 14. června 2021 v 11:00 hodin zahájil tým pracovníků Komunitního centra pro válečné veterány Brno výstavu nesoucí název ČESKOSLOVENSKÉ ČETNICTVO 1918-1939. Výstava zdobí přízemní chodbu prostor Vojenské nemocnice v Brně.

Na výstavě autorsky pracoval tým specialistů Klubu policejní historie Brno.

https://kcvvbrno.cz/vystava-o-cetnictvu-ve-vn-brno/

 

Prosinec 2020  

Výstava jako vánoční pohlazení

Projekt “Mateřinky válečným veteránům”, který byl spuštěn na sklonku roku 2019 má za cíl prezentovat práci Armády České republiky mezi předškolními dětmi, vysvětlovat pojmy jako je mír, voják, mise, aktivní zálohy a kdo je válečný veterán. Děti pro veterány vytvořily mimořádně laskavé koláže, a tak právě dětské obrázky plné lásky a upřímnosti mohou být tím pomyslným vánočním pohlazením všech, kteří v době vánočních svátků musí sloužit v nemocnici, ale také všem hostům a pacientům VN BRNO.

https://kcvvbrno.cz/vystava-jako-vanocni-pohlazeni/

 

Prosinec 2020  

100let Generálního štábu Armády české republiky

Tato výstava přináší ucelený přehled vývoje Generálního štábu od jeho zakladatelských počátků v roce 1919 až po současnost. Jde o široký časový záběr, který z dnešního pohledu dodává Generálnímu štábu Armády České republiky dimenzi hluboké historické tradice.

Zdroj: www.vhu.czwww.army.cz

 

 

 

Květen 2020     

Výtvarný Ateliér Studánka na zámečku Belcredi v Brně Líšni je pro děti od 2 let, děti ze základních škol, studenty středních i vysokých škol. Dále pro dospělé i studenty třetí univerzity. Příprava na školy různých uměleckých zaměření. Tel. č. 605 705 225, 605 262 395.

Sochy z papíru PAPÍRÁCI:

- Ain Gyedy Adhyl

Poslanec planety Ain. Spojenec všech krizí, spojenec pro nastavení rovnováhy polidštěnosti.

- Faun

Král lesů a vod. Velký stvořitel rovnováhy a vyrovnavatel bezpráví v lesích, vodách, řek, říček a potoků. Bytost s mohutnými a děsivýmy rohy pro vyhnání nebezpečných a přemnožených škůdců stromů. Velký rytíř pro zachování harmonie přírody, tak nutné i pro člověka.

- Fénix

Obroditel nových a spalující starých a již unavujících a těžce zažitých struktur. Bytost pro znovuzrození ušlechtilosti a lidskosti, s přáním, aby se člověk dokázal polidštit.

 

 

Březen 2020     

Výstava „Destrukce důstojnického sboru“

Pod názvem Destrukce důstojnického sboru představujeme další s výstav prezentovaných na pražském Vítězném náměstí, poblíž budovy Generálního štábu Armády ČR. Jde o mimořádně zajímavou výstavu přibližující temnou kapitolu našich dějin. Expozice na více než dvou desítkách panelů přibližuje osudy profesionálních vojáků především ve velitelských funkcích v letech 1945-1958, s důrazem na období bezpráví a čistek po roce 1948. Autory výstavy jsou historici VHÚ Jiří Plachý, Jan Šach a Prokop Tomek.

Zdroj: Army.cz

 

Únor 2020         

Vzpomínky na páru

Autor od dětství miluje železnici a jedním z jeho dominantních témat jsou právě parní lokomotivy.

Má rád to vzrušení před příjezdem parního vlaku a jak sám říká, focení lokomotiv je týden důkladné přípravy a potom deset vteřin akce. I proto autor klade velký důraz na výběr, pokud možno dokonalého místa.

Ladislav Kucharský ctí zásadu nefotit parní lokomotivy na elektrifikovaných tratích ani na nádražích plných lidí.

Autor fotografuje od svých osmi let, začínal s měchovým fotoaparátem Voigtländer po tatínkovi a dnešní době fotí digitální zrcadlovkou a mnoha objektivy s rozpětím ohniskové vzdálenosti počínaje 18 mm a konče 600 mm. Ani jeden ze svých aparátů nikdy neprodal a všechny jsou stále funkční.

Ladislav Kucharský, fotograf – amatér žijící v Brně. Povoláním sociolog, narozený v roce 1960 v Jeseníku.

 

 

 

 

Prosinec 2019  

Armáda na prahu republiky

Výstava „Armáda na prahu republiky“ byla slavnostně zahájena ve čtvrtek 25. dubna 2019 před budovou Generálního štábu a tradičně ji prezentujeme i ve Vojenské nemocnici Brno. Výstava nabízí dvě desítky panelů, které zobrazují jednotlivé etapy existence československého vojska v období vzniku a prvních let trvání státu. Panely se tematicky týkají např. bojů o Těšínsko, francouzské vojenské mise v ČSR, války o Slovensko, osudů čs. vojska na Rusi atd. Autory výstavy jsou historici VHÚ Tomáš Jakl, Tomáš Kykal a Karel Straka.

Ještě než na podzim 1918 utichly výstřely první světové války, Československá národní rada – budoucí vláda ještě neexistujícího státu – v čele se T. G. Masarykem, E. Benešem a M. R. Štefánikem už měla ve zbrani na 90 000 mužů, kteří bojovali na západní frontě, na italském válčišti i v Rusku zmítaném občanskou válkou jako součást autonomní čs. armády uznané dohodovými velmocemi. Československo tak mělo svoji armádu dříve než vlastní stát. Když stát vznikl s posvěcením dohodových spojenců, musel se v obtížné poválečné konstelaci střední Evropy prosadit a obhájit svoji životaschopnost. Naše zahraniční armáda byla daleko a nemohla hned přispěchat na pomoc, a tak se o zajištění územní celistvosti nového státu muselo postarat tzv. domácí vojsko – vojáci, kteří sloužili v rakousko-uherské armádě a dali se do služeb nového státu.

Zdroj: www.army.cz

 

Listopad 2019  

Ten druhý život 2019

Výstava Ten druhý život ukazuje druhou tvář života vojáků: jejich profesi, která není zaměstnáním, ale povoláním do služby. Profesi, která je v prvé řadě přípravou k boji. Mnohé z vojenského života je civilnímu zraku skryto, mnohé je těžko pochopitelné a sdělitelné. Snad ještě obtížněji se sděluje zkušenost ze zahraničních operací v zemích, které jsou zdevastované válkou. Služba vojáků a jejich nasazení budí v civilním prostředí často více otázek, než nabízí přijatelných odpovědí. Výstava Ten druhý život zachycuje něco z tohoto napětí. Chce ukázat, že v tíze a prachu služby je čest a hrdost, které spojují dnešní vojáky s těmi u Tobruku a že obětavost, věrnost a odvaha našich vojáků se prokazují v každém konfliktu, do kterého byli povoláni.

První část výstavy „Tobruk-Bagram“ je mostem mezi zahraničními operacemi tehdy a nyní. Druhá část zachycuje současnou službu našich vojáků v zahraničních operacích v Afghánistánu a Iráku a třetí část nám nabízí pohled do života lidí v prostoru nasazení.

 

 

 

Srpen 2019       

Výstava – Nezlomená armáda

Přinášíme další výstavu z cyklu výstav před budovou Generálního štábu Armády české republiky na Vítězném náměstí v Praze, tentokrát s názvem Nezlomená armáda. Expozice je připomínkou 80. výročí nacistické okupace českých zemí a je věnována hrdinství a vlastenectví našich vojáků. Autory výstavy jsou pracovníci Vojenského historického ústavu.

Zdroj: Army.cz

   

 

Červen 2019     

Květen 2019     

Představujeme další s výstav vytvořenou VHÚ. Výstava nese název 20 let České republiky v NATO, autorsky ji připravili historici VHÚ Jaroslav Láník a Prokop Tomek.

Expozice čítá na dvě desítky panelů, které lze rozdělit do dvou hlavních částí. V té první je zachycen politický a vojenský vývoj v letech 1945-1989, tedy v období, ve kterém se po skončení druhé světové války utvářely a působily dva hlavní vojenskopolitické bloky a jejich hlavní vojenské organizace: NATO a Varšavská smlouva. Druhá část výstavy ukazuje vývoj po roce 1989 především s důrazem na Českou republiku a její působení v rámci NATO. Zde jsou představeny i jednotlivá pole, na nichž se Česká republika v rámci NATO představila – jedná se o zahraniční operace, chemické jednotky, součinnost v oblasti letecké atd.

 

Únor 2019         

Další ze série výstav před GŠ je výstava nazvaná 100 let armády. Nezačíná až rokem 1918, ale mapuje také účast našich vojáků v první světové válce, především v řadách legií. Dále se věnuje klíčovým obdobím našeho státu z hlediska vojenského. Konkrétně době těsně před mnichovskou dohodou, letům druhé světové války, rokům krátce po ní, kdy se měnil charakter republiky a armáda se z nezávislé instituce sloužící k obraně státu stala pouhým nástrojem komunistické ideologie a zvůle.

Velká část výstavy je pak věnována období po roce 1989, především transformaci našeho vojska v plně profesionalizovanou armádu, která je členem NATO. Jsou zde také výrazně zmíněny zahraniční mise, kterých se naši vojáci zúčastnili, zachycen je aktuální stav našich ozbrojených složek.

Autory výstavy jsou historici VHÚ Karel Straka, Jindřich Marek a Jaroslav Láník.

Zdroj: vhu.cz

 

Prosinec 2018  

Dovoluji si vás informovat o možnosti si prohlédnout a seznámit se s problematikou Geografické služby AČR a Hydrometeorologické služby AČR.

Obě služby v letošním roce oslavily 100 let výročí od svého založení a při této příležitosti připravily v gesci NGŠ AČR tematickou putovní výstavu v rozsahu 22 panelů. Výstava vyjma historických milníků obsahuje i informace z aktuálních témat obou služeb a součástí jsou i informace o strukturách a zařazení služeb v rámci AČR. Pro hlubší bádání a obohacení tzv. Srdcařů (i tito mají svůj panel) jsou součástí panelů QR kódy umožňující při naskenování chytrými telefony otevřít webové stránky s detailnějšími informacemi, pro které již na panelech nezůstalo místo.

Výstava je v Brně vystavována ve VN Brno od 10. prosince 2018 do konce ledna 2019.

 

Listopad 2018  

Kolekce fotografií MAKRO - HMYZ

Josef Hasík

Narodil jsem se v jihomoravské obce Rohatec v říjnu roku1958 a tam taky prožil padesát let svého života.

V patnácti letech jsem si pořídil svůj první fotoaparát a začal objevovat kouzlo fotografie. Z počáteční zvědavosti se postupně vyvinul tento koníček. Postupně jsem prošel různými kategoriemi a žánry a dnes jsou mými tématy hlavně krajina, makro fotografie, příroda a reportáž.

Posledních deset let žiji v Mistříně, kde se nadále věnuji fotografování.

Přestože bydlím téměř v srdci tolik fotografovaného Moravského Toskánska a možná by se spíše čekala kolekce krajinářská, rozhodl jsem se pro tuto kolekci fotografií „makro - hmyz“. Už proto, že se tematicky na tuto drobotinu se zapomíná.

Krajina Ladislava Kucharskeho

Dominantním oborem tvorby Ladislava Kucharského je krajina, zejména Morava a Slezsko. Nejmilejším koutem je potom jeho milované Moravské Slovácko, moderně zvané i Moravské Toskánsko. Krajina poskytující kouzelná zákoutí, posetá malými sakrálními stavbami je velmi vděčným fotografickým objektem. Autor velmi rád fotí, jak sám říká, na „dlouhé sklo“, tedy objektivy s větší ohniskovou vzdáleností. Dodají krajině zvláštní ráz, nadhled a někdy i téměř efekty leteckého pohledu.

Spolu s krajinou je velkou vášní fotit i parní lokomotivy a historické stroje na kolejích.

Autor fotografuje od svých osmi let, začínal s měchovým fotoaparátem na svitkový film formátu 6x9 cm, značky Voigtländer po tatínkovi a dnešní době fotí digitální zrcadlovkou a mnoha objektivy s rozpětím ohniskové vzdálenosti počínaje 18mm a konče 600mm. Ani jeden ze svých aparátů nikdy neprodal a všechny jsou stále funkční.

Ladislav Kucharský, fotograf – amatér žijící v Brně. Povoláním sociolog, narozený v roce 1960 v Jeseníku.

 

Říjen 2018         

V prostorách naší nemocnice je instalována výstava fotografií z vojenských misí TEN DRUHÝ ŽIVOT. Jde o dva ročníky (2017, 2018) této povedené putovní výstavy. Výstava je pohledem do zemí, které běžně nenavštěvujeme. Zprostředkovali nám ho objektivy svých fotoaparátů odvážní lidé a o odvážných lidech také je.

Vystavované fotografie jsou z míst, kde působí nebo působili příslušníci Armády ČR – Irák, Afganistán, Mali.

 

 

Červen 2018     

Bitva u Zborova

Bitva u Zborova představovala první významné vystoupení Československých legií na východní frontě. Úspěch československých jednotek byl výrazný, legionářům o síle zhruba 3 500 mužů se podařilo zajmout přes 3 300 rakouskouherských vojáků. Bitva také sehrála zásadní úlohu při vytváření historické paměti v období první republiky, k jejímu odkazu se hlásila tehdejší armáda i státní složky.

Historik Tomáš Jakl z Vojenského historického ústavu se při tvorbě výstavních panelů pokusil zařadit bitvu u Zborova do souvislostí, jak československého prvního odboje, tak do vývoje na východní frontě 1. světové války.

Tato výstava byla instalována před budovou Generálního štábu Armády České republiky v minulém roce při příležitosti 100. výročí bitvy u Zborova. Nyní vám ji představujeme v prostorách Vojenské nemocnice.

Zdroj: www.vhu.cz, www.army.cz

 

Květen 2018

Únor 2018

 

Listopad 2017  

Den válečných veteránů

V sobotu dne 11. listopadu 2017 se na Čestném pohřebišti na Ústředním hřbitově v Brně uskutečnilo pietní shromáždění konané u příležitosti Dne válečných veteránů. Na shromáždění za VN Brno a Komunitní centrum pro válečné veterány položili kytici Ing. Pavel FRANEK a mjr. Ing. Miroslav TOMAŠOVIČ s doprovodem. Ukončení slavnostního ceremoniálu vyvrcholilo čestnými salvami ze zbraní jednotek vojenské historie a státní hymnou v podání žáků Základní školy Slovanské náměstí, Brno.

Vojenský fond solidarity: http://www.fondsolidarity.army.cz/

Benefity pro válečné veterány: http://www.benefity-veterani.cz/

KCVV: http://www.kcvvbrno.cz/

 

Říjen 2017         

Výstava „tobrucké krysy“

V prostorách VN Brno je ke zhlédnutí další z cyklu výstav konaných před budovou Generálního štábu. Ta současná nese název Tobrucké krysy a autor Jindřich Marek z Vojenského historického ústavu Praha v ní představuje historické souvislosti a účast Čs. pěšího praporu 11 – Východního při dnes již legendární obraně obklíčené libyjské pevnosti Tobruk.

Autor výstavy Jindřich Marek zasvěceně informuje o formování čs. jednotky, nutnosti připravit se na zcela odlišné klimatické podmínky, nasazení praporu v Egyptě i o prvním bojovém úkolu – ostraze letišť RAF – či o monotónní strážní službě na syrsko-tureckém pomezí, v oblasti zamořené malárií. Zmiňuje také hrdinství australských a polských jednotek při obraně Tobruku, kam 12. října 1941 jako první dorazil čs. ubytovací oddíl a 21. října zbytek praporu. Popisuje také vyčerpávající „život v prachu a kamení uprostřed minových polí“.

V letech 2. světové války nastoupilo na Středním východě službu v československé zahraniční armádě celkem 2489 osob. Téměř tisícovka z nich se zde i na severoafrickém pobřeží zúčastnila pouštní války s francouzskými vichisty, italskými fašisty a německými jednotkami Afrikakorpsu a výstava je stručným popisem tohoto příběhu.

Zdroj: www.vhu.cz, army.cz

 

Červen 2017       

Hlavním tématem výstavy je retrospektiva dnes již neexistující povinné vojenské základní služby. Vojenské téma bylo vybráno proto, že jsme ve vojenské nemocnici a velká část jejích pacientů, zejména těch dříve narozených, si na tuto dobu živě pamatuje.

A kde jinde je třeba více humoru než právě v nemocnici, v místě, kde naděje svádí znovu a znovu boj se zoufalstvím, bolestí a strachem. Říká se, že humor je druhem odvahy. Pojďte se tedy nejen potěšit veselými obrázky Miroslava Šuhaje, ale i vyzbrojit svoji duši humorem, tou odvahou, kterou vedle své trpělivosti můžete potřebovat při léčení svých neduhů.

“Stará vojna” je název výstavy a těžko hledat příhodnější jméno, když sám autor je stará vojna. Tím se chce říci, že vše, co zde uvidíte, je autentické a buď se to stalo nebo se o tom alespoň v kasárnách po večerce mluvilo.

Miroslav Šuhaj, autor vystavených anekdot, žije v Brně a rád o sobě tvrdí, že je autodidakt. Nejspíš se u něj jedná o projev nestoudné pýchy, protože za většinu toho, co dnes umí, vděčí svému učiteli, akademickému malíři Josefovi Lubičovi, který mu už dávno říkával: „Chceš-li kreslit legraci, nauč se napřed seriózně kreslit.“ A tak desítky let obtěžuje své okolí, rodinu a kamarády s neodbytnou otázkou, zda už ten čas nastal a zda může začít s tou legrací. Tuto otázku tedy pokládá i Vám, kteří jste si našli chvilku k dostaveníčku s vojenským humorem pro pamětníky.

Pořadatelé a autor

Autor děkuje vedení Vojenské nemocnice Brno, Univerzitě obrany v Brně a České unii karikaturistů za jejich podporu a pomoc při přípravě a realizaci této výstavy.

 

Květen 2017     

Nová výstava nese název Karel IV. - člověk a panovník.

Tentokrát není věnovaná čistě vojenskému tématu jako obvykle, ale mimořádné osobnosti našich i evropských dějin. Výstava byla připravena k loňským oslavám 700. výročí narození českého krále a římského císaře.

Autor výstavy Jan Biederman z Vojenského historického ústavu Praha shromáždil bohatý a pestrý obrazový materiál doplněný o textový výklad. Na jednotlivých panelech se tak seznámíme nejen s životem a státnickým dílem Karla IV., ale zároveň i s odkazem uznávaného a schopného panovníka. Byl to právě Karel IV., kdo skutečně upevnil podobu nezávislého státu, který s oblibou nazýval Koruna česká. Ačkoliv se hranice zemí Koruny české v průběhu staletí změnily, jejich jádro přetrvalo, stejně jako myšlenka samostatného československého státu. Obojí pak nabylo reálné podoby po 1. světové válce vznikem samostatné Československé republiky, jejíž dědictví, a tedy i dědictví Karla IV. v současnosti sdílí Česká republika a patří i k tradicím její armády.

Zdroj www.army.cz, www.vhu.cz

 

Duben 2017     

Kateřina Holmanová - malířka ze Zamilovaného hájku

 

Leden 2017       

Na čem se smaží Indonésie

Tato výstava fotografií vznikla v rámci projektu „Hlad nepřijímáme“ financovaného Evropskou unií a Českou rozvojovou agenturou. Jedním z hlavních témat, kterými se projekt zabýval, byla potravinová bezpečnost ve světě. Náš moderní život je velmi propojen i s děním na opačné straně planety. Proto se projekt zaměřil na téma zodpovědné spotřeby. Příkladů, kdy naše spotřeba ovlivňuje životy lidí v rozvojových zemích je mnoho. Zde je zacíleno na jeden konkrétní příklad. Na surovinu, která je jednou z nejproblematičtějších a zároveň nejskrytějších položek v našem nákupním košíku – palmový olej. Tým dobrovolníků se vydal na Sumatru, aby přinesl svědectví o tom, jaké dopady má pěstování této monokultury na životní prostředí a na místní komunity.

Výstava fotografií ukazuje dopady pěstování palmy olejné na indonéské životní prostředí a život místních obyvatel, především z kmene Suku Anak Dalam (Děti lesa).

 

Listopad 2016  

Dne 11. listopadu 2016 se na čestném pohřebišti na brněnském Ústředním hřbitově uskutečnil pietní akt u příležitosti Dne válečných veteránů. Kytici za Vojenskou nemocnici Brno položil mjr. Ing. Miroslav Tomašovič.

Benefity a nabídku slev veteráni naleznou na webových stránkách http://www.benefity-veterani.cz.

 

Říjen 2016         

Nejen moravské Toskánsko

Soubor fotografií představuje místa mému srdci blízká, které jsem se pokusil zachytit svým pohledem. Najdete tu ale i pár krásných strojů na kolejích, jen tak pro potěšení oka.

A teď něco málo o mně. Můj vstup na tento svět nezačal moc dobře. Minul jsem se s tatínkem a narodil se tři měsíce po jeho smrti. Přesto, že jsme se nikdy nepotkali, nechal mi několik darů. Jedním z nich byla láska k fotografování a k ní malý závdavek. Třeba měchový fotoaparát Voigtländer na svitkový film, který uměl krásné zvětšeniny. Formát 6 x 9 měl něco do sebe.

Postupně jsem držel v ruce různé typy fotoaparátů. Jako kluk jsem si pořídil Ljubiteľ 2, po vojně potom Zenit 11 a k němu postupně pár objektivů. Až na ten rachot uzávěrky fotil celkem pěkně.

Rok 1989 pro mne znamenal možnost popustit uzdu mé druhé vášni, cestování, a propojit ji s focením. V roce 1990 jsem si z cesty do Londýna dovezl můj první Nikon. Byla to F-301 ze second-handu a já byl na ni strašně pyšný. Jak šel čas, přibývaly zážitky, vrásky i fotoaparáty. Na začátku digitální éry jsem na tom nebyl moc dobře a tak prvním digitálem byl Olympus c-5000. Následoval Panasonic Lumix FX 7 a potom už konečně Nikon D60 v setu. Později přišlo tělo Nikon D7000, k němu jsem si dokoupil objektiv Nikon 18-300 a postupně další skla, třeba Tamron 150-600. Pro potěšení jsem si ale pořídil i takovou exotiku, jakou je objektiv Tair 11A 135/2,8 vyrobený v roce 1958 s dvaceti lamelami a nádhernou kresbou.

Ladislav Kucharský, fotograf – amatér žijící v Brně. Povoláním sociolog, narozený v roce 1960 v Jeseníku.

Září 2016           

Výstava Na nebi hrdého Albionu

V prostorách VN Brno je ke zhlédnutí další z cyklu výstav před budovou Generálního štábu. Tato vznikla k příležitosti letošního 75. výročí zformování československého letectva ve Velké Británii, á nese název Na nebi hrdého Albionu. Jejím autorem je historik Vojenského historického ústavu Praha a přední odborník na oblast československého vojenského letectví Jiří Rajlich.

Výstava na více než dvou desítkách panelů představuje působení československých letců během druhé světové války na západní frontě. Jednotlivé panely ukazují počátky jejich nasazení a bojů ve Francii, poté mapují formování jednotek ve Velké Británii a následné boje probíhající po celé období konfliktu.

V průběhu těžkého léta 1940 tak byly v rámci RAF urychleně zformovány vlastní čs. letecké jednotky. Postupně tak vznikla 310. čs. stíhací peruť, následovala 311. čs. bombardovací peruť a posléze 312. čs. stíhací peruť. V roce 1941 pak byla založena čtvrtá jednotka, 313. čs. stíhací peruť, jejíž létající personál utvořili vesměs ti letci, kteří byli dosud dočasně zařazeni u britských perutí.

Dramatickou situaci dnes už legendární bitvy o Británii na podzim roku 1940, které se zúčastnili i čs. letci, vystihují legendární slova ministerského předsedy Velké Británie Winstona Churchilla: „Ještě nikdy v dějinách lidských bojů nevděčilo tak velké množství lidí za tak mnoho takové hrstce jedinců.“

Odvaha a statečnost letců včetně těch československých, i jejich další působení ve službách RAF za 2. světové války, patří k nejslavnějším kapitolám dějin našeho letectva. O to smutnější byl osud těch, kteří se po válce vrátili domů a místo vděku a uznání se dočkali nespravedlivých procesů a perzekucí.

Zdroj: www.vhu.cz

 

Květen 2016     

Zahájena výstava fotografií z vojenských misí „Ten druhý život“.

30.5. na hradě Špilberk proběhla vernisáž výstavy fotografií z vojenských misí „Ten druhý život“

Výstava je pořádána pod záštitou ministra obrany Martina Stropnického a koná se od 31.5. do 18.6.2016, je putovní, bude v Olomouci, Dukovanech, Ostravě, Lednici Třeboni a v Praze. Vojenská nemocnice Brno je spolupořadatel.

 

Březen 2016     

Výstava „100 let moderní chemické války“

Nabízíme další z cyklu výstav konaných na Vítězném náměstí v Praze 6, před budovou Generálního štábu a nese název 100 let moderní chemické války.

Zdeněk Polčák, autor výstavy, o celé problematice soudí: „Sto let používání moderních chemických zbraní přineslo kromě řady konfliktů a katastrof také pozitivnější reakci – jednoznačně bylo rozpoznáno, jak jsou bojové chemické látky nebezpečné, byly zařazeny mezi zbraně hromadného ničení a vyvinuty ochranné prostředky i celý obranný systém, jež dokáží částečně eliminovat jejich dopad. Snahou předejít použití chemických látek je zákaz jejich výroby a používání na půdě mezinárodního společenství. Výsledkem tohoto úsilí je v současnosti Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení, která vstoupila v platnost v roce 1997. Podepsala ji a ratifikovala i Česká republika. Kromě toho, co je již uvedeno v jejím názvu, signatáře zavazuje k tomu, že nebudou přechovávat ani někomu přímo nebo nepřímo převádět chemické zbraně, činit vojenské přípravy k jejich použití a žádným způsobem nikomu napomáhat, vyzývat ho či podněcovat k uvedeným činnostem. Konečným cílem úmluvy by měla být likvidace celé jedné kategorie zbraní hromadného ničení.“

Zdroj: www.vhu.cz

Prosinec 2015  

Výstava Válečný plakát

Válečný plakát je považován za médium s velkou minulostí, které se během obou světových válek stalo jedním z nejsilnějších nástrojů, jak ovlivnit náladu ve společnosti. Výstava Válečný plakát prezentuje především plakáty a vyhlášky ze sbírek Vojenského historického ústavu Praha a Vojenského ústředního archivu. Diváci se na ní mohou seznámit nejenom s československými válečnými plakáty, ale i s cizojazyčnou formou tohoto média. Představeny jsou zde plakáty americké, britské, ruské či nizozemské a ty doplní pro porovnání také několik německých.

Obrázky plakátů čerpány ze stránek autorů výstavy www.vhu.cz

 

Listopad 2015  

Vojenská nemocnice Brno vzdala poctu válečným veteránům

Již tradičně se dne 11. listopadu 2015 na Ústředním hřbitově uskutečnil pietní akt u příležitosti Dne válečných veteránů. Kytici za Vojenskou nemocnici Brno u pomníku hrdinů druhé světové války položil mjr. Ing. Miroslav Tomašovič. Pietní akt za účasti představitelů Jihomoravského kraje, městských části Brna a občanských sdružení uspořádala Univerzita obrany Brno. Ministerstvo obrany ČR přichází s novými aktivitami v péči o válečné veterány. Benefity a nabídku slev veteráni naleznou na webových stránkách http://www.benefity-veterani.cz.

 

Září 2015           

Lumír SOCHOREC

nar. 14.1.1963

Lumír SOCHOREC představuje fotoobrazy z cest po USA, Kanadě, Islandu, Maroku, Jordánsku, Íránu, Ománu, Jemenu, Tunisku, Korsice, Kubě a Gruzii.

„Na svých cestách se snažím zajímat o všechno kolem sebe. Ale nejvíce mne fascinuje příroda, krajina a lidé…“

Lumír Sochorec (nar. 14. ledna 1963) získal lásku k fotografování, stejně jako lásku k cestování od svého táty již v dětství. V průběhu let navštívil na tři desítky zemí na čtyřech kontinentech. Při svých cestách pořídil desítky tisíc fotografií a natočil desítky hodin videozáznamu. Za posledních pětadvacet let uspořádal několik desítek přednášek a besed s promítáním a vyprávěním o navštívených zemích, zejména pro seniory, studenty a přátele. Rovněž má za sebou desítku pořadů s cestovatelskou tématikou v rozhlase a televizi.

Toto je jeho čtrnáctá samostatná výstava fotoobrazů z cest.

Kromě toho má za sebou přes deset soutěžních výstav, ze kterých si nejvíce cení Čestného uznání fotografa Jana Šibíka a 2. místa na soutěžích GO kamera, kde také v roce 2014 a 2015 získal 1. místo v soutěži diváků. Rovněž v soutěžích fotografií ohňostrojů Ignis Brunensis získal 1. a 4. místo a také čestné uznání předsedy Klubu českých fotografů.

Zajímavé fotografie je možné zatím spatřit pouze na výstavách a přednáškách (zhruba šestkrát do roka).

 

Srpen 2015       

Výstava Válečný rok 1915

Představujeme další výstavu, tentokráte věnovanou druhému válečnému roku 1915. Jde o projekt z tradičního cyklu výstav před Generálním štábem.

Autorem výstavy je historik Mgr. Tomáš Kykal z Vojenského historického ústavu Praha. Výstava má podtitul „…jiná válka, než jsme čekali“

a věnuje se nejen zásadním bojům na evropských frontách, ale dovíte se například, jak vypadal život v zázemí, jakou roli hrála ve válce věda a technika nebo jak vypadal československý odboj v roce 1915.

 

Květen 2015     

Výstava „Karpatská kalvárie 1944“ připomíná těžké boje na Dukle

Tato výstava byla instalována před budovou Generálního štábu Armády České republiky při příležitosti 70. výročí Slovenského národního povstání a bojů na Dukle. Nyní vám ji představujeme v prostorách Vojenské nemocnice, v prvním poschodí ambulantního traktu. Autorem výstavy je Jindřich Marek z historicko-dokumentačního odboru Vojenského historického ústavu Praha.

Největší bojovou operací československých zahraničních jednotek za druhé světové války je účast 1. čs. armádního sboru v SSSR v krvavých bojích Karpatsko-dukelské operace od 9. září do 28. listopadu 1944. Na počátku těchto bojů měl sbor složený především z Rusínů, Slováků a volyňských Čechů 16 678 mužů a žen, kteří měli za úkol probojovat se na Slovensko a pomoci Slovenskému národnímu povstání. Během 78 dní těžkých bojů ztratil sbor 1 046 padlých, 4 328 zraněných a 956 nezvěstných, což představovalo osmatřicet procent původního stavu.

 

Duben 2015     

Výstava děl autora Libora Veselého

Sérii obrazů ENERGIE-HRANICE VNÍMÁNÍ-PŘECHODOVÉ STAVY: v obrazech jsou zachyceny mezní stavy vnímání, kdy opouštíme denní realitu

a noříme se do dalších světů, jako při usínání či umírání. Energetické tělo musí poskočit z jedné hladiny na jinou. Při tomto průletu sférou-energetickým vírem se tělo setkává s různými druhy energií. Vše je provázeno dramatickým barevným vírem. Z temnějšího pozadí prostupují bytosti různých živlů, podvědomí. Předlohou pozic těl jsou mezní situace pádů, kdy tělo přechází ze stavu kontroly do stavu ne-kontroly, na místo rozumu vedení přebírá jiná řídící jednotka amygdala. Malířský proces vzniku těchto obrazů se odehrává v mnoha etapách

Text k sérii odrazy Kateřina Tučková: prolínání se obrazových ploch je netradičním námětem, který vytěžil Veselý ze zcela běžného úkazu, jaký vídáme dennodenně na ulici, ale je však pro většinu z nás neviditelný. Jsou to odrazy ve vitrínách obchodů, za nimiž stojí prodavač, jehož odraz se prolíná s jemně probarveným, snovým obrazem vnímatele. Tento námět je pro autora typický. Ještě častěji je však možno na Veselého obrazech spatřit ideální tvary krásných žen, jaké známe z módních časopisů. Odraz krásky z billboardu, plakátu nebo poutače ve vitríně je podobně jako v předchozích případech barevně zastřen předpokládaným snem, které stojí mezi zobrazeným objektem a jeho skutečným zobrazením v prostoru plátna. Veselý tak mnohdy dociluje zajímavé, jediným tónem převládající barevnosti. Bez povšimnutí nezůstane ani jednoznačná, jistá kresba, kterou Veselý dokonale ovládá.

 

Prosinec 2014  

Výstava „15 let České republiky v NATO“

Tato výstava vznikla pod záštitou náčelníka Generálního štábu AČR a ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem.

Připomíná 15. výročí vstupu do Aliance. Česká republika řešila poměrně zásadní otázku, jak vyřešit svoji bezpečnost v širším kontextu. Jedinou životaschopnou myšlenkou té doby byl vstup do NATO. Vstup do Severoatlantické aliance nebyl automatický. Tento proces trval poměrně dlouho – přes náš vstup do programu Partnerství pro mír v roce 1994 až po samotný vstup do NATO v roce 1999, probíhala celá řada intenzivních jednání, složitá integrace naší armády do složek NATO. Je třeba vyzvednout účast našich vojáků v zahraničních operacích, misích na podporu míru pod praporem OSN i těch současných pod vedením Aliance.

 

Listopad 2014  

Vojenská nemocnice Brno vzdala poctu válečným veteránům

Den válečných veteránů se slaví již od roku 1919, v České republice až od roku 2001. Jde o významný svátek vzpomínky na ty, kteří bojovali či padli ve válečných konfliktech. Je to tedy svátek československých legionářů a všech bojujících i padlých v první světové válce, také československých hrdinů, kteří ve druhé světové válce bojovali za národní svobodu, ale i více než 20 000 příslušníků Armády České republiky, kteří za posledních dvacet let prošli nejrůznějšími misemi na Balkáně, v Iráku, v Kuvajtu, v Afghánistánu, ale i v Mali, v Somálsku a v dalších státech.

Také příslušníci Vojenské nemocnice Brno včele s ředitelem plukovníkem Ing. Antonínem VODÁKEM si již tradičně připomněli v úterý 11. 11. 2014 v 11,00 hodin na brněnském Ústředním hřbitově Den válečných veteránů, a to položením věnce k pomníku hrdinů odboje.

 

Květen 2014     

Výstava „Hranice z betonu a oceli“

Výstava vznikla ve spolupráci Generálního štábu Armády ČR a vojenského historika plukovníka Eduarda Stehlíka. Hodnověrně mapuje historii výstavby a úlohu pevnostního opevnění v tehdejším Československu.

Tato výstava byla instalována před budovou Generálního štábu AČR v roce 2013. Shodou okolností právě zde sídlilo ředitelství opevňovacích prací. Nyní vám ji představujeme v prostorách Vojenské nemocnice, v prvním poschodí ambulantního traktu.

 

Únor 2014         

Paní Marie Zrůcká, která je členkou Mamma HELPu, se s technikou malby na hedvábí poprvé setkala právě v době, kdy onemocněla a chodila na ozařování na MOÚ v Brně, zde navštěvovala výtvarnou dílnu. Tato technika ji natolik uchvátila, že začala malovat i doma, výtvarná práce ji stále baví a naplňuje. Nejraději maluje motivy květin. Tato činnost jí pomohla překonat její životní a zdravotní problémy.

Smyslem její práce je hlavně rozdávat radost druhým. K jejímu největšímu úspěchu patří účast na mezinárodní výstavě Onkologie v obrazech Praha 2006 – vybraná výtvarná díla putovala po galeriích a onkologických ústavech asi 40 zemí světa. Na závěr byla díla vydražena ve prospěch onkologie. Často vystavuje v Domovech pro seniory, v lázních a rehabilitačních centrech.

Kromě malování vyjadřuje svoje myšlenky a pocity ve verších. Nejdříve se snažila vyjádřit ve verších to, co maluje, později začala psát o životě obecně.

 

 

Leden 2014       

Výstava - 70. výročí bitvy u Sokolova, 1.čs. armádní sbor v SSSR

Toto výročí je navždy spjato s ukrajinskou vesničkou Sokolovo u Charkova, kde se 8. března 1943 utkali s přesilou nacistických jednotek příslušníci 1. československého samostatného polního praporu v SSSR. S tímto bojem se seznamovali lidé v okupované vlasti jen prostřednictvím zakázaného vysílání rozhlasových stanic z Moskvy a Londýna bez ohledu na hrozící trest smrti. Zprávy tohoto typu však pro ně byly obrovskou vzpruhou a nadějí na ukončení nacistické hrůzovlády.

Vedle samotné bitvy u Sokolova se výstava zaměřuje nejen na to, co jí předcházelo, ale například i na první historické bojové nasazení žen v naší armádě či na jedny z prvních pokusů a nasazení našich výsadkářů v týlu nepřítele.

Tuto výstavu, která vznikla ve spolupráci Generálního štábu AČR s Vojenským historickým ústavem a odborem komunikace a propagace MO, vám představujeme v prostorách Vojenské nemocnice, v prvním poschodí ambulantního traktu.

 

Listopad 2013  

Den 11. 11. se na mnoha místech slaví jako Den válečných veteránů, jehož symbolem je „vlčí mák“. Pietní vzpomínky, kterou pořádalo velitelství posádky města Brna na čestném pohřebišti Ústředního hřbitova v Brně v pondělí dne 11. 11. 2013 v 11.00 hodin, se zúčastnili i příslušníci Vojenské nemocnice Brno položením věnce k pomníku popravených hrdinů.

Proč se vlčí mák stal symbolem Dne válečných veteránů?

Původ nalezneme v básni Ve Flanderských polích, kterou v roce 1915 napsal kanadský chirurg John McCrae, jenž sloužil na západní frontě, nedaleko belgického města Ypres. Útrapy a bolest raněných vojáků mírnil psaním básní, zvláště se ho dotkla smrt přítele a bývalého žáka poručíka Alexise Helmera.

V den, kdy báseň vytvořil, prý vál jemný východní vítr a vlčí máky se mezi hroby vlnily. Papír s básní však autor posléze zahodil. Našel ho ovšem jeden z důstojníků. Báseň ho zaujala, poslal ji do Anglie a časopis Punch ji publikoval 8. prosince 1915.

V roce 1921 zvolil bývalý velitel britských expedičních sil polní maršál sir Douglas Haig jako předseda Nadace veteránů právě vlčí mák za symbol pro sbírku na pomoc válečným veteránům a invalidům. Tradice nošení vlčího máku se však autor básně John McCrae nedožil. Padl před koncem války.

(zdroj: ministerstvo obrany)

 

Září 2013           

První kroky Generálního štábu sahají do roku 1919, tedy do prvních měsíců existence nezávislé Československé republiky. V letech, jež následovala, sdílel s republikou i jejími občany období mírová i válečná, léta demokratického rozvoje a prosperity, stejně jako roky útlaku a zmařených nadějí.

Generální štáb Armády České republiky, tak jako je tomu v armádách jiných zemí, je srdcem, bez kterého není možný život armádního organismu, stejně jako bez srdce není možná lidská existence. Ono armádní srdce bylo nezřídka blízko klinické smrti. Prošlo řadou oživení a podařilo se ho zachránit jen díky obětavé péči mnoha bezejmenných. Přežilo.

Věříme, že následující roky existence naší armády i jejího Generálního štábu budou léty budování, rozvoje, ale především služby vlasti, na něž budeme moci být právem hrdí.

Tuto výstavu, která vznikla ve spolupráci Generálního štábu AČR s Vojenským historickým ústavem a odborem komunikace a propagace MO, vám představujeme v prostorách Vojenské nemocnice, v prvním poschodí ambulantního traktu.

 

Srpen 2012       

Tato výstava vznikla ve spolupráci Generálního štábu AČR s Vojenským historickým ústavem a odborem komunikace a propagace MO. Mapuje nejtěžší období nacistické okupace a současně jednu z nejslavnějších událostí našich novodobých vojenských dějin. Úspěšné provedení operace ANTROPOID – atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha 27. května 1942 – představovalo čin v dějinách evropského odboje naprosto výjimečný.

Připomeňme, zvláště v dnešní době, kdy po konkrétních zkušenostech z různých částí světa je pojem atentát spojován i s mezinárodním terorismem, že Heydrich nebyl prostou obětí, ale čelným představitelem okupační moci. Zcela právem zaplatil vlastním životem za vědomé promyšlené zločiny, spáchané na českém národě. Měl v úmyslu jej nejprve zbavit intelektuální elity a později, kombinací genocidy a postupného poněmčení, jej připravit o vlastní identitu a posléze jej vysídlit ze střední Evropy. Útok proti němu byl vojenskou akcí, která před celým světem demonstrovala, že český národ se nikdy nesmířil s okupačním režimem.

Tuto výstavu vám představíme i ve výstavních prostorách Vojenské nemocnice. Vzhledem k velikosti, jde o 20 tabulí, bude prezentována po částech.

 

Březen 2012     

Tato výstava, která vznikla ve spolupráci Generálního štábu AČR s Vojenským historickým ústavem a Odborem komunikace a propagace MO je věnována připomenutí dvou nejvýznamnějších míst, na nichž naši vojáci bojovali a umírali – Dukle a Dunkeruque.

Výstava zachycuje období od počátku října roku 1944, kdy na východě bojovalo něco okolo 16 tisíc vojáků 1. čs. armádního sboru v SSSR, ve Francii se pak ve stejné době na frontu přesouvala Československá samostatná obrněná brigáda v počtu čtyř a půl tisíce vojáků, což představovalo více než polovinu tehdejšího početního stavu čs. armády na Západě. Mnozí bojovali ve válce již pátým rokem, prošli řadu zemí, sloužili na třech kontinentech, někteří měli za sebou nacistické nebo sovětské žaláře.

Tuto výstavu vám představíme i ve výstavních prostorách Vojenské nemocnice. Vzhledem k velikosti, jde o 22 tabulí, bude prezentována po částech.

 

Listopad 2011  

Výstava měla premiéru před budovou Generálního štábu Armády České republiky, podílel se na ní Vojenský historický ústav. Kombinací dokumentární fotografie a výstižného textového doprovodu přibližuje zásadní momenty české vojenské historie od boje za státní samostatnost a národní svébytnost od 1. světové války až po minulost zcela nedávnou, kdy příslušníci české armády jsou nasazování do mezinárodních operací či účinně pomáhají při domácích živelných katastrofách.

Tuto výstavu vám představíme i ve výstavních prostorách Vojenské nemocnice. Vzhledem k velikosti, jde o 22 tabulí, bude prezentována po částech.

 

Březen 2011     

Výstava fotografií ve foyer ambulantního traktu Vojenské nemocnice Brno

Od března do září 2011 probíhá v nově rekonstruovaných prostorách foyer ambulantního traktu a spojovací chodby do Rajského dvora výstava fotografií „Perly uloupené na cestách“ od autora Lumíra Sochorce. Autor představuje fotoobrazy z cest po USA, Kanadě, Islandu, Maroku, Íránu, Ománu a Jemenu.

„Na svých cestách se snažím zajímat o všechno kolem sebe. Ale nejvíce mne fascinuje příroda, krajina a lidé…“

Lumír Sochorec (nar. 14. ledna 1963) v průběhu let navštívil na tři desítky zemí na čtyřech kontinentech. Při svých cestách pořídil desítky tisíc fotografií a natočil desítky hodin videozáznamu. Za posledních dvacet let uspořádal několik desítek přednášek a besed s promítáním a vyprávěním o navštívených zemích, zejména pro seniory, studenty a přátele. Své zážitky a zkušenosti prezentoval v desítce pořadů s cestovatelskou tématikou v rozhlase.

Toto je jeho pátá samostatná výstava fotoobrazů z cest.

Autor má za sebou desítku soutěžních výstav, ze kterých si nejvíce cení Čestného uznání fotografa Jana Šibíka a 2. místa na soutěžích GO kamera a také 1. a 4. místa v soutěži fotografií ohňostrojů Ignis Brunensis 2010.

Zajímavé fotografie je možné zatím spatřit pouze na výstavách a přednáškách (zhruba šestkrát do roka), internetovou stránku, či kalendář s cestovatelskými snímky autor připravuje.

 

2009    

V roce 2009 Vojenská nemocnice Brno oslavila 225. výročí svého vzniku. 1784–2009