informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Lůžkové oddělení chirurgie

Chirurgické oddělení VN Brno má 3 stanice

Chirurgie JIP - Jednotka intenzivní péče                             - 8 lůžek

Chirurgie B – Ortopedicko traumatologické oddělení    - 26 lůžek standardních

                                                                                                 - 3 lůžka monitorovaná

Chirurgie C – Oddělení všeobecné a břišní chirurgie     - 26 lůžek standardních

Na obou odděleních jsou k dispozici pro nemocné nadstandardní pokoje.

Ceník nadstandardních pokojů

                                       

 

Chirurgické oddělení VN Brno má k dispozici 3 operační sály.