informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Psychiatrické oddělení

 

Primářka:

MUDr. Petra Tesaříková

ptesarikova@vnbrno.cz

 

973 445 531

Zástupce primáře:

MUDr. Alena Dvořáková

 
Lékaři oddělení:

MUDr. Zuzana Kubečková

Mgr. MUDr. Petra Šmejkalová

 
Lékaři ambulance:

pplk. MUDr. Veronika Mikusová

MUDr. Zdenka Šálková

(záležitosti AČR)
Psycholog: Mgr. Kateřina Smutná  
Vrchní sestra:

Miroslava Rozbořilová

mrozborilova@vnbrno.cz

 

973 445 482

Kancelář

Petra Bačová

psychiatrie@vnbrno.cz

 

973 445 592

Ambulance

 

973 445 542

Lůžkové oddělení

 

973 445 482

Denní stacionář - rehabilitační

stacionarvv@vnbrno.cz

720 984 380
Fototerapie

 

973 445 482

Psychiatrické oddělení poskytuje péči lidem s duševním onemocněním v rámci struktury Armády České republiky, ale i klientele civilní. Věnuje se diagnostice, léčbě a rehabilitaci onemocnění psychotických, poruch nálady, úzkostných poruch a poruch osobnosti, okrajově také psychickým onemocněním organického původu, provádíme detoxifikační léčbu alkoholových závislostí. Psychiatrie Vojenské nemocnice Brno disponuje částí lůžkovou a ambulantní, lékaři oddělení rovněž provádějí konziliární činnost na jednotlivých odděleních nemocnice. Psychiatrie je akreditované pracoviště, které zajišťuje postgraduální vzdělávání odborníků v oblasti psychiatrie a praktického lékařství.

Ambulantní část

Ambulantní pacienty přijímáme i bez doporučení lékaře po telefonickém objednání na telefonním čísle naší ambulance 973 445 542.
Psychiatrie Vojenské nemocnice má dvě ambulance, které poskytují léčebně – preventivní péči civilní i vojenské klientele, vykonávají posudkovou činnost pro potřeby AČR. Ambulance zajišťují také ochrannou ambulantní léčbu.

Denní stacionář

Rehabilitační program navazující na hospitalizaci na psychiatrickém oddělení Vojenské nemocnice.

Fototerapie

Léčba jasným světlem je určena nejen hospitalizovaným, ale i ambulantním pacientům. Prospěšná je nejen jako podpůrná terapie při léčbě depresí, ale pomáhá řešit hlavně sezonní afektivní poruchy, které se nejvíce vyskytují na podzim a v zimě, po celý rok je vhodná jako přídatná léčba k nápravě poruch spánku. Pro nehospitalizované klienty je k dispozici každý den od 6:30 hod.
Cena 1 sezení - 30min/40 Kč.

Ceník Psychiatrického oddělení