informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Duchovní služba

Ve Vojenské nemocnici v Brně je zřízena stálá duchovenská služba. Tato služba je součástí celkové péče poskytované pacientům Vojenské nemocnice. Mohou ji využívat pacienti nemocnice, lidé z jejich blízkého okolí (rodinní příslušníci) i personál nemocnice. 

Základní smysl služby

Nemocnice je místo, kde lidé mohou prožívat svou situaci obtížně. Nemoc ovlivňuje náš vnitřní život, a naopak - stav vnitřního života ovlivňuje léčení. Můžeme zde klesat na duchu, prožívat obavy a nejistotu, ptát se, proč já, jaký je smysl toho všeho, co se mnou bude. Hledáme, kde je naše naděje. Proto v nemocnici pracuje nemocniční kaplan.

Nabídka zaměstnancům

Jako zdravotnický personál pracujeme v pomáhající profesi, která na nás klade velký nárok odborně i lidsky. Profesní role nás vždy do jisté míry chrání od přílišné osobní angažovanosti v životech pacientů. Ve chvíli, kdy z této role poodstoupíme a setkáme se s nemocným jako člověk s člověkem, musíme počítat s tím, že se nás jeho životní příběh dotkne. V závislosti na síle příběhu a osudu člověka a také našeho vlastního příběhu může být takové setkání velmi hluboké. Abychom předešli vlastnímu vyhoření anebo obraně cynismem, potřebujeme mít na paměti vlastní hranice a potřeby. Rozhovor s kaplanem může být prostorem, kde zdravotníci najdou prostor pro zmapování vlastních hranic, potřeb, kde pustí tíhu konkrétního příběhu, který je zatížil.

Otevřenost, důvěra, respekt

Služba nemocničního kaplana a dobrovolníků pro psychospirituální podporu, je otevřenou nabídkou pro každého bez ohledu na vyznání. Je založena na důvěře, respektu a zájmu o člověka v jeho situaci. Služba má podobu naslouchání, otevřeného podpůrného rozhovoru, podle zájmu pak také podpory skrze modlitbu, požehnání, svátosti.

Obsah služby

  • podpora v průběhu léčby
  • podpora v obtížné životní situaci, krizová intervence
  • podpora na sklonku života
  • podpora pro pozůstalé
  • podpora personálu

 

S prosbou o návštěvu a rozhovor (především pro pacienty a rodinné příslušníky) se můžete obracet na římsko-katolického kněze: P. Leo Zerhau (602 582 459).

 

BOHOSLUŽBY

Římskokatolické anebo evangelické bohoslužby jsou v pondělí v 15.30 ve Velkém sále (budova A, 1.patro).