informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Informace pro návštěvníky

Vážení návštěvníci,

jsme velice rádi, že navštěvujete své příbuzné, blízké a známé, kteří jsou hospitalizováni ve Vojenské nemocnice Brno. Děkujeme Vám, že svojí návštěvou přispíváte k jejich psychické a sociální pohodě, která je nezbytná pro úspěšnou léčbu.

 

Návštěvní doba
Pondělí 15:00 – 17:00
Úterý 15:00 – 17:00
Středa 15:00 – 17:00
Čtvrtek 15:00 – 17:00
Pátek 15:00 – 17:00
Sobota, neděle a svátky 14:00 – 16:00
   

Pro všechny pacienty v izolaci platí, že návštěvy jsou možné pouze po dohodě s ošetřujícím lékařem.

Návštěvy zejména na pooperačních pokojích mohou být upravovány podle aktuálního stavu nemocných. Se souhlasem příslušného ošetřujícího lékaře a primáře oddělení jsou v závažných případech návštěvy povoleny i mimo uvedenou dobu.

Návštěvní doba na jednotkách intenzivní péče je maximálně 15 minut.

Pravidla pro návštěvníky

  • Návštěvník by se měl chovat tiše, aby nerušil ostatní hospitalizované pacienty.
  • Návštěvník by měl respektovat doporučení a nařízení zdravotnického personálu, řídit se jeho pokyny, např. při používání ochranných plášťů atd.
  • Návštěvník by měl respektovat doporučené návštěvní hodiny.
  • Dobu a délku trvání návštěvy by měl návštěvník přizpůsobit zdravotnímu stavu pacienta.
  • Návštěvník by měl sledovat, zda pacient není příliš unavený. Pokud ano, návštěvu taktně zkrátit.
  • Návštěvník by měl svoji návštěvu odložit v případě, že je sám nemocný a mohl by nakazit pacienta.
  • Návštěvník by měl vyslechnout obavy pacienta, snažit se jej uklidnit, potěšit, pozvednout jeho sebevědomí a motivovat jej k dodržování léčebného režimu a tím přispět k rychlejšímu propuštění do domácího léčení.
  • Pokud chce návštěvník pacientovi přinést dárek, měl by pamatovat na přiměřenost a prostředí, ve kterém se pacient nachází. Doporučujeme poradit se s ošetřujícím personálem, zda potraviny nejsou v rozporu s dietním režimem…apod.
  • Ideální pro pacienta je spolupráce mezi návštěvou (rodinným příslušníkem), ošetřujícím personálem a samotným pacientem. Zejména jedná-li se o otázku domácího léčení, které bude vyžadovat změnu životního stylu, úpravu jídelníčku, užívání léků apod.
  • Návštěvník by měl respektovat zákaz kouření v areálu Vojenské nemocnice.

Děkujeme Vám za pochopení a také za to, že dodržujete tato pravidla a tím nám pomáháte v našem úsilí o zlepšení zdravotního stavu Vašich příbuzných, blízkých a známých.