informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

31. 5. 2024 Světový den bez tabáku

Poslední květnový den je již tradičně Světovou zdravotnickou organizací vyhlašován jako Světový den bez tabáku. Kampaň upozorňuje na rizika spojená s kouřením. Pokud i Vy potřebujete odbornou pomoc, můžete se objednat v naší lékárně tel.  973 44 55 53. PharmDr. Karla Šimíčková se této problematice věnuji již řadu let.

nikotin