informace: +420 973 445 517, 973 445 510

upozornění

Primář/primářka chirurgického oddělení

Vojenská nemocnice Brno, příspěvková organizace,

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

Primář/primářka chirurgického oddělení

s nástupem dle dohody

 

Kvalifikační požadavky:

 • specializovanou způsobilost v oboru chirurgie dle zákona č. 95/2004 Sb.,
 • platnou licenci pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře nebo prokázání předpokladů pro její získání dle pravidel ČLK,
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb.,
 • velmi dobré organizační, řídící a manažerské dovednosti,
 • samostatnost a vysoké pracovní nasazení,
 • morální a občanská bezúhonnost.

Nabízíme: 

 • platové ohodnocení odpovídající nabízené pracovní pozici,
 • podporu odborného i osobního rozvoje,
 • zaměstnanecké benefity.

Přihláška musí obsahovat:

 • strukturovaný profesní životopis,
 • úředně ověřené kopie dokladů o vzdělání,
 • koncepci na řízení a rozvoj chirurgického oddělení VN Brno, p. o. (rozsah 2 až 4 strany A4, písmo Calibri, velikost 12)
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 90 dnů)
 • čestné prohlášení a osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. pokud nebylo doloženo dříve (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971)

 

Písemné přihlášky zasílejte do 31. 3. 2024 na adresu:

Vojenská nemocnice Brno, příspěvková organizace, personální oddělení, Zábrdovická 3, 615 00 Brno

obálku označte: „Výběrové řízení primář Chirurgického oddělení – neotvírat“

Uchazeči splňující veškeré požadavky budou kontaktováni a pozváni k ústnímu pohovoru, který se uskuteční v polovině dubna. Nástup do funkce dle dohody.

Informace o zpracování osobních údajů během výběrového řízení naleznou uchazeči na webových stránkách nemocnice: www.vnbrno.cz v sekci o nemocnici (GDPR).