informace: +420 973 445 517, 973 445 510

upozornění

Dopravně psychologické vyšetření řidičů

Provádíme dopravně psychologické vyšetření:

1) pro účely výkonu zaměstnání a získání kvalifikace (profesní způsobilost)
• nákladní doprava (skupiny C1+E, C nebo C+E), včetně přepravy nebezpečného nákladu (ADR)
• autobusová doprava (skupiny D1+E, D nebo D+E)
• učitelé autoškol - před zkouškou pro získání profesního osvědčení učitele autoškoly

2) řidičů vozidel s právem přednosti v jízdě, užívající modré výstražné světlo

3) pro účely vrácení řidičského oprávnění
• vybodovaní řidiči
• řidiči se zákazem činnosti (řízení)
• řidiči "v podmínce"